Informasjon om idrettskretsen

Om Idrettskretsen

 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Sør-Trøndelag Idrettskrets har kontorer på Idrettenshus i Trondheim Spektrum på Nidarø.

Besøksadresse er: Klostergata 90, Inngang 4 i Spektrum.

Åpningstider er: kl 0800 - 1545

Sommertid f.o.m 15.05 - t.o.m 14.09 kl 0800 - 1500


Postadresse er: Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim

Kontonr.: 4240.09.46528

ORG.NR. 871 574 472 MVA

E-Post: sor-trondelag@idrettsforbundet.no

Telefon: +47 9023 5000

Telefonliste over de ansatte finner du her

Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) er idretten i Sør-Trøndelag sitt høyeste idrettspolitiske organ. Kort sagt; Idrettsforbundet i fylket.

Vi skal bidra til å bedre rammebetingelsene for idretten i Sør-Trøndelag

Dette er den korte forklaringen på hvorfor idrettskretsen finnes. STIK skal heve seg over særinteresser og tenke overordnet og helhetlig på de idrettspolitiske utfordringene som idretten i Sør-Trøndelag står ovenfor. Videre skal vi utvikle og legge fram de strategier og planer vi mener er nødvendige for idrettskretstinget hver andre år. I mellomtiden skal vi arbeide for å innfri målene i langtidsplanen.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.