Guri Ramtoft innstilt til NIF's idrettsstyre

Guri Ramtoft fra Ulefoss er i dag innstilt som ungdomsrepresentant til NIF's idrettsstyre

Mobilretur

Mobilretur er åpent for alle idrettslag i Norge. Påmeldingsperiode er 23.mars til 6.april.

 

 

Telemark idrettskrets Ledermøte 2015

Telemark idrettskrets Ledermøte avholdes 11.mai kl 18.00 på Skagerak arena. Påmeldingsfrist: 5.mai!

Ledig stilling

Regional fagkonsulent for funksjonshemmede - region sør

 

Temakveld med Krog og Svartdal

Tokke idrettsråd inviterer til temakveld 9.april kl 19.00: "Korleis bli toppidrettsutøvar frå små idrettsmiljø?

 

Søk om midler fra EkstraStiftelsen

Har din klubb et ønske om å starte et prosjekt for å øke ma

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.