Min idrett

Trenger du hjelp til å ta i bruk Min idrett? Her finner du brukerveiledning, som viser steg for steg, hvordan du skal gå frem.

 

OL i Telemark!

"Nå har Telemark en unik sjanse til å bli verdens eneste region med permanent plass på OL-kartet"

Avisinnlegg av fylkesordfører Terje Riis

Kursplan høsten 2014

Store muligheter for en aktiv kurshøst. Idrettskretsens kursplan finner du her.

 

Skolens uterom

Invitasjon til studietur med temaet: "Skolens uterom".

Påmeldingsfrist fredag 22.august!

Bli med på kampanjen#trenilag

Inspirer hverandre! Gjør som Marit og Birgit - tren i lag! 

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.