troms@idrettsforbundet.no +47 915 17 019

Søk

Husk 31. januar!

Siste frist for idrettsregistreringen

Mer info →

 

Støtte

Det finnes mange støtteordninger

Sjekk mulighetene →

 

KLUBBUTVIKLING

Gode klubber er opptatt av utvikling

START HER →

 

AKTIV PÅ DAGTID

For deg som vil trene på dagtid

Kom i gang →

Troms idrettskrets ting avholdes lørdag 26.april på Bardufosstun.

”Hvis bedre er mulig, er bra ikke godt nok….?” - Hvordan kan du som trener ta det neste steget? Olympiatoppen Nord-Norge og Universitetet i Tromsø inviterer

Til nyhetsarkiv
 
Aktuelt
Ærlig talt
 
Olympiatoppen
 
Grasrotandelen
 
Min idrett

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.