Idrettsanlegg

Anleggspolitiske retningslinjer  

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Anleggspolitikk er et virkemiddel for å skape mer og bedre idrett og fysisk aktivitet. Den samlede anleggsmassen skal:

  • legge til rette for allsidig idrett og fysisk aktivitet, tilpasset ønsket aktivitetsprofil i befolkningen

  • idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ, der kravet om forankring i kommunalt planverk og lokale behov står fast

  • fokus i anleggsutviklingen skal være på idrettsanlegg med stort brukerpotensial

     

  • idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale møteplasser der spesielt barn og ungdoms interesser og behov ivaretas

  • idrettsanlegg skal være tilgjengelig for alle

Nyttig informasjon om idrettsanlegg:

www.idrettsanlegg.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.