Nyttig info for idrettslag

Her finner du mye av det du trenger å vite om du ønsker å starte, eller allerede er med i et idrettslag.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

 

       
 

Arbeidet i idrettslag skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Idrettslagets grunnverdier er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I Troms idrettkrets har vi 390 idrettslag med medlemsskap i idrettsforbundet. Ca 100 av de er fleridrettslag, dvs at idrettslaget aktiviserer medlemmene i 2 eller flere idretter.
Særidrettslag har aktivitet i en idrett. 

 Facebook

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.