- Tips til nytt styre

Et nytt styre gir nye muligheter, her er noen gode tips for å komme godt i gang:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Generelle tips

1.    Bli kjent!

Det er mange grunner til å sitte i et styre, bruk litt tid på å avklare forventninger og hva hver enkelt ser for seg at de kan bidra med. 

2.    Lag en plan!

Hva skal vi gjøre i året som kommer? En god plan gjør klubbarbeidet mye enklere. Bruk tid på å gå gjennom organisasjonsplanen, årshjulet og andre planer. Hva er viktig i året som kommer? Sett dere mål og lag en god handlingsplan. Mangler dere gode planer? Idrettskretsen sender gjerne en veileder som hjelper dere i gang. 

3.    Hvem gjør hva?

Har klubben definerte arbeidsoppgaver til hvert styremedlem? Gå i så fall gjennom disse, hvis ikke, bruk tid på å definere dem. En klar ansvarsfordeling sparer styret for mye arbeid og man unngår missforståelser!

4.    Hvordan kan vi bli bedre?

Utvikling skjer ikke av seg selv, skal klubben lykkes over tid er det nødvendig å ta noen grep. Det er ikke bare utøverne som må trene i en klubb, det er viktig at også trenere og ledere jobber for å utvikle seg selv og klubben.

Inviter idrettskretsen på et klubbesøk, så kan vi sammen se hvordan klubben kan utvikle seg videre og hvordan styret kan jobbe mest mulig effektivt.

5.    Oppdater info

Med nytt styre er det mange nye navn. Oppdater klubbinfo på egen hjemmeside og i idrettens database på www.sportsadmin.no.

Smarte linker 

 

Kurstilbud – Som medlem i et idrettslag har du tilgang til en lang rekke med gratis kurs.

www.idrett.no/troms -> Utdanning

 

Støtteordninger – Trenger dere penger til noe? Det er mye penger å hente for deg som søker!

www.idrett.no/troms -> Tilskudd

 

Lover og regler – Idretten har et stort lovverk, idrettskretsen hjelper deg med å få oversikten.

www.idrett.no/troms -> Idrettslag -> Lov for idrettslag

 

Min idrett – Din egen idrettsside. Sjekk ”mappa di”, meld deg på kurs og betal lisens.

www.minidrett.no

 

Sportsadmin – Klubbadministrasjon på nett. Oppdater klubbens kontaktinfo, organiser medlemmer arranger kurs og arrangementer.

www.sportsadmin.no  


Idrettsskole – Vi oppfordrer til en variert idrettshverdag, en idrettsskole er en veldig god måte å få til dette på.

www.idrett.no/troms -> Idrettslag -> Idrettsskole

 

Politiattest – Alle i idretten som har et ansvars eller tillitsforhold til mindreårige skal fremvise politiattest.

www.idrett.no/troms -> Idrettslag -> Politiattest

 

Idrettshelga – I slutten av oktober samles idrettsledere i Troms til en lærerik, inspirerende og sosial helg.

www.idrett.no/troms -> Idrettslag -> Idrettshelga

Gode eksempler - Mange har gjort lure ting før deg, vi har samlet noen gode eksempler som kan gjøre det lettere å komme i gang.

www.idrett.no/troms -> Idrettslag -> Gode eksempler

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.