I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`." />

Idrettsråd

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige rammebetingelser for idretten i kommunen. Det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.