I fjor gikk Hederstegn for administrativ innsats til Magne Fredriksen og Edgar Broks. Vidkunn Eidnes fikk Ildsjelprisen. I tillegg fikk Sigurd Rushfeldt og Martin Rypdal hederstegn for idrettslig prestasjon.

Foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned?

21.05.2012 13:09 Håvard Lium
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Troms idrettskrets tildeler priser innen: 

1.       Hederstegn for administrativ innsats
Kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for idretten i Troms.
Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere. Trenere og dommere kan også tildeles hederstegn.

2.      Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter
Kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere idrettsprestasjoner på nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.
Kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på senior nivå.

3.      Ildsjelpris
Tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på grunnplanet i Tromsidretten. 

Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 20.juni 

Forslagene må inneholde:

- Navn, klubbtilhørighet, kontaktinfo til den(de) kandidaten(e) dere foreslår

- Beskrivelse av det kandidaten har utført, ei punktvis liste med årstall

- Kontaktinfo til de som er forslagstillere (idrettslag, idrettsråd, særkrets/region) 

Nærmere beskrivelse av Troms idrettskrets Hederstegn finner dere her

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.