Vil idrettslaget ha kompensasjon for moms?

Søknadsfristen er 16.august.
De som har under 5 millioner i omsettning er dette verdens enkleste søknad. Logg inn i SportsAdmin- skriv inn brutto driftskostnader- trykk lagre og jobben er gjort.

15.08.2012 14:00 Sylvi Ofstad
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Påloggingsinfo til SportsAdmin www.sportsadmin.no er sendt til ledere av idrettslag.
Det er samme påloggingsinfo som brukes til Min Idrett.

Ta kontakt med idrettskretsen hvis dere trenger veiledning.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

 

 Innrapportering (søknadsprosedyre):
 
Brutto driftskostnader under kr 5 millioner:

• Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som i 2011 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2011 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2011. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2011, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
 
Dette tallet skal innrapporteres via vårt medlemsregister SportsAdmin.  Ved innlogging i SportsAdmin benyttes din ”Min idrett” bruker. Det er leder av organisasjonen som må utføre registreringen, eller personer med en rolle som gir tilgang til å vedlikeholde organisasjonen. Se liste over disse her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon Veiledning på hvordan man registrerer i SportsAdmin finner du her. Gå til www.sportsadmin.no for å logge på. Klikk på Glemt passord for å få tilsendt brukernavn og passord om nødvendig.
 
Vi har også laget en videoveiledningen som demonstrerer registrering med video og tale. Gå til http://youtu.be/5-pyEBRs3gQ for å se denne.
 

Brutto driftskostnader over kr 5 millioner:

• Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner som i 2011 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor
Her finner dere mer informasjon om søknadsprosedyre.

 

Generell informasjon om ordningen:

Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 
• Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
 
• Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2011 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2012. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2011.

Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimalt kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimalt kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).
Dersom rammen for ordningen (kr 627,5 millioner) ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkorting i 2012.
 
• Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2011 vil bli offentliggjort på www.idrett.no i begynnelsen av desember 2012. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister SportsAdmin. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert i SportsAdmin er riktig.
 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.