Nytt lederkurs for ungdom!

Vi skal, i samarbeid med Nordland idrettskrets, arrangere "Lederkurs for ungdom" i Bjerkvik. Er du mellom 15 og 19 år er dette en fantastisk mulighet

Utlysning Inkluderingsprisen 2014

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) utlyser herved inkluderingsprisen for 2014. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til, o

 

Ildsjelkandidat fra Troms

Årets Ildsjelkandidat fra Nord-Norge er Heidi Dahl Gundersen fra Finnsnes IL Turn!

 

Trenerstipend og midler til funksjonshemmede

3 trenere har fått tildelt trenerstipend for 2014 og 7 klubber har fått tildelt midler til idrettsaktivitet for funksjonshemmede.

Invitasjon til anleggsseminar

Troms idrettskrets og Tromsø idrettsråd inviterer til anleggsseminaret "Kokeboka for utvikling av idrettsanlegg"

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.