Olympiatoppen Nord

Olympiatoppen Nord har Trine Lise Andersen som avdelingslider og hun skal jobbe for å styrke toppidretten i Nord-Norge. Hun  er i tillegg prosjektleder for toppidrettsprosjektet "Toppidrett i Troms".

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Olympiatoppen Nord sine hjemmesider

 

Rolle og hovedfokus

Være et supplement  til særidrettenes arbeid med topputøverne, og morgendagens topputøvere - ikke en erstatning for

Initiere utviklingsprosesser - og prosjekter som har som mål å tilføre kompetanse til utøvere og prestasjonsmiljøer via trenere og annet støtteapparat. Målet med vårt arbeid er å gi utøvere og trenere med ambisjoner:
 • Muligheter til å optimalisere treningshverdagen , slik at det blir mulig å bo og bli best i verden i Nord Norge
 • Være best mulig forberedt på møtet med nasjonale og internasjonale konkurrenter
 • Utnytte og overføre spisskompetanse innen toppidrett på tvers av idretter og kompetansemiljøer

Prinsipper - kriterier for olympiatoppens arbeid

 • Definerte utøvere som er innenfor hovedsaklig to målgrupper;
  morgendagens toputøvere, samt dagens topputøvere
 • Helhetlige prosesser som ivaretar skole - studie - jobb og toppidrettsatsning
 • Optimalisere treningshverdagen med spesiell oppfølging på helse
 • Krav til oppfølging fra både utøver, trener og prestasjonsmiljø
 • Trenere og utøvere sammen

Målsettinger

 • Identifisere toppidrettsrelevante spisskompetanseområder av nasjonal betydning som kan utnyttes og utvikles i Alta, Tromsø og Bodø
 • Heve kvaliteten på trenings- og konkurransearbeidet i definerte prestasjons-miljøer
 • Sikre god kompetanse regionalt gjennom utviklings- og utdanningstiltak
 • Utnytte den medisinske kompetansen i landsdelen for å bistå definerte utøvere ved behov

Organisering

 • Opprettelse av regionalt kompetansenetverk med fagressurser innenfor definerte fagområder.
  se egen oversikt og info under " fagressurser "
 • Olympiatoppen kjøper tjenester ved behov
 • Ansettelse av prosjektledere
  Ernst Pedersen "Til Topps fra Nordland" og Trine Lise Andersen  "Toppidrett i Troms" )
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.