Idrettshelga

Idrettshelga arrangeres hver høst og er en samling for alle trenere og ledere i idretten i Troms. Samlingen er en kombinasjon av faglig påfyll, erfaringsutveklsing, debatt og et sosialt møtested for alle som brenner for idretten.

Idrettshelga 2015 arrangeres medio oktober.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Tema for Idrettshelga 2014 var "Ungdomstrender og morgendagens idrett".

Under ligger fullstendig program for Idrettshelga: 2014

Programmet for idrettshelga 2014

 

 

 

Tidligere program

Programmet for idrettshelga 2013

 Programmet for idrettshelga 2012

 Programmet for idrettshelga 2011

 Programmet for idrettshelga 2010

 

Tanken bak idrettshelga

Avstandene i Troms er store og ofte kan det være vanskelig å samle mange til enkveldssamlinger der folk bor. Målet med å samle idretten til en kurshelg er å gi et solid faglig påfyll uten at man verken trenger å bruke mange kvelder eller flere kilometer enn nødvendig på reise.  

Idrettshelga er i tillegg til å være en intensiv kurshelg en flott arena for å møte andre som jobber med idrett og diskutere aktuelle problemstillinger. Det er og en påminnelse om at det er veldig mange som sannsynligvis jobber med mye av det samme som det du gjør. I stedet for at alle må finne opp hjulet hver for seg kan man heller spørre noen som kanskje har en god løsning på det du jobber med.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.