Lederkurs for ungdom

Ungdom er viktig for utviklingen i norsk idrett og vi ønsker derfor å satse på utdanning av unge ledere.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

25 + 8 timer

1000 kroner

Minst 12  deltakere

19. - 21. september

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset gir ungdom i idretten mer selvtillit, motivasjon og engasjement til å gjøre en jobb i i eget og andre idrettslag! Kunnskapen og verktøyene som brukes i dette kurset gjør det enklere å forstå, få innflytelse og medansvar i klubbarbeidet.  De ulike temaer på Lederkurs for ungdom er:

 • Selvtillit/selvfølelse
 • Ledelse og lederrollen
 • Ungdom i sentrum
 • Idrettens organisasjon
 • Idrettens forandringsverktøy
 • Teambuilding
 • Retorikk
 • Coaching

Kurset er todelt. Del 1 er en helgsamling på ca 25 kurstimer og del 2 er en dagssamling på 8 timer 2-3 månedere etter del 1. Mellom samlingene skal deltakeren ha praksis med et utviklingsprosjekt i egen klubb. Praksis består av:

 • Presentasjon av første kurshelg for styret i egen klubb
 • Selvvalgt utviklingsprosjekt i egen klubb

Utviklingsprosjektet bestemmer deltakerne selv, fortrinnsvis i samråd med egen klubb. Det er en stor fordel om deltakerne har bestemt seg for hva de vil jobbe med i praksisperioden før de kommer på del 1.

Eksempler på prosjekter andre deltakere har gjort:

 • Treningssamling for klubb/region
 • Etablering av ungdomsråd i klubben
 • Ulike rekrutteringstiltak
 • Aktivitetsdager
 • Få ungdom(ofte seg selv) inn i styret
 • Organisert trenerkurs
 • Arrangere sosiale kvelder

Info til klubben

Det anbefales at klubben har en egen person i styret som følger opp ungdommene etter kurset. Det kan være utfordrende å komme i gang med ulike tiltak og litt veiledning og motivasjon kan være gull verdt.

Vi anbefaler at klubben sender minst 2 ungdommer, men dette er ikke at absolutt krav. Ønsker klubben å melde på flere enn 3 vil disse bli satt på venteliste og evt. bli tilbudt plass om det er noe ledig etter første søknadsrunde.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.