Lederkurs for ungdom

Ungdom er viktig for utviklingen i norsk idrett og vi ønsker derfor å satse på utdanning av unge ledere.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

25 + 8 timer

1000 kroner

Minst 12  deltakere

19. - 21. september

SØKNADSSKJEMA FOR 2014

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset gir ungdom i idretten mer selvtillit, motivasjon og engasjement til å gjøre en jobb i i eget og andre idrettslag! Kunnskapen og verktøyene som brukes i dette kurset gjør det enklere å forstå, få innflytelse og medansvar i klubbarbeidet.  De ulike temaer på Lederkurs for ungdom er:

 • Selvtillit/selvfølelse
 • Ledelse og lederrollen
 • Ungdom i sentrum
 • Idrettens organisasjon
 • Idrettens forandringsverktøy
 • Teambuilding
 • Retorikk
 • Coaching

Kurset er todelt. Del 1 er en helgsamling på ca 25 kurstimer og del 2 er en dagssamling på 8 timer 2-3 månedere etter del 1. Mellom samlingene skal deltakeren ha praksis med et utviklingsprosjekt i egen klubb. Praksis består av:

 • Presentasjon av første kurshelg for styret i egen klubb
 • Selvvalgt utviklingsprosjekt i egen klubb

Utviklingsprosjektet bestemmer deltakerne selv, fortrinnsvis i samråd med egen klubb. Det er en stor fordel om deltakerne har bestemt seg for hva de vil jobbe med i praksisperioden før de kommer på del 1.

Eksempler på prosjekter andre deltakere har gjort:

 • Treningssamling for klubb/region
 • Etablering av ungdomsråd i klubben
 • Ulike rekrutteringstiltak
 • Aktivitetsdager
 • Få ungdom(ofte seg selv) inn i styret
 • Organisert trenerkurs
 • Arrangere sosiale kvelder

Info til klubben

Det anbefales at klubben har en egen person i styret som følger opp ungdommene etter kurset. Det kan være utfordrende å komme i gang med ulike tiltak og litt veiledning og motivasjon kan være gull verdt.

Vi anbefaler at klubben sender minst 2 ungdommer, men dette er ikke at absolutt krav. Ønsker klubben å melde på flere enn 3 vil disse bli satt på venteliste og evt. bli tilbudt plass om det er noe ledig etter første søknadsrunde.

Info om lederkurs for ungdom 2014

Årets lederkurs for ungdom arrangeres på Bardufosstun 19. - 21. september.

Det er plass til 24 deltakere og alle som vil være med må søke via et søknadsskjema. Søknadsfrist er 20. august og deltakerne vil få beskjed om de har fått plass kort tid etter det. Vi aksepterer kun etteranmeldinger hvis vi har for få søkere.

Søknadsskjema finner du her

Kursavgift er på 1000 kroner og vi oppfordrer klubben å dekke denne. Dette må være avklart før du søker!

Kursavgiften dekker:

 • kost og losji fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag,
 • materiell 
 • honorar til kursholderne
 • oppfølging i etterkant

Nærmere info om betaling, transport og detaljer i programmet får du etter at du har fått plass på kurset.

Ta kontakt med Håvard(havard.lium@idrettsforbundet.no eller 93414713) i idrettskretsen om det er noe du lurer på.

 

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.