- Anlegg generelt

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

3-4 timer

Gratis

Minst 4  deltakere

Se kursoversikt for dato

Kan bestilles til klubb

Målgruppe: Ledere, tillitsvalge og alle andre som er interessert i anleggsutvikling.

Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Temaer i kurset:

 • Definisjon på ulike typer anlegg
 • Aktører og roller
 • Satsning på bevaring av anlegg
 • Anlegg som grunnlag for aktivitet
 • Idrettslaget bygger anlegg
 • Søknad om spillemidler
 • Finansiering

   

  © 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.