- Økonomi og regnskap

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

4-8 timer

Gratis

Minst 4  deltakere

Se kursoversikt for dato

 

Målgruppe: Ledere, styremedlemmer og økonomiansvarlige i klubb

Idrettskretsen arrangerer flere varianter av økonomikurs i løpet av året:

- Økonomikurs for styre/ledelse

- Økonomikurs for kasserer/regnskapsfører

Kursene vil gi idrettslagene mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan .

Hele styret bør ha oversikt over grunnleggende økonomiarbeid og vi anbefaler "Økonomikurs for styre/ledelse" for alle styremedlemmer. Kurset for kasserer/regnskapsfører går mer i detalj og er rettet mot nevnte gruppe.
 
Selv om du har erfaring og utdannelse innen økonomi kan det være lurt å sette seg inn i de særreglene som gjeler for idrett og andre frivillige organisasjoner.
 
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.