Utdanning

Gode trenere, ledere og tillitsvalgte er helt avgjørende for at idrettslaget eller klubben skal fungere godt.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Det å drive en idrettsklubb, lede et lag eller sitte med ulike verv er ofte en morsom, men samtidig en krevende oppgave. For at det skal bli mer morsomt enn krevende vil mange ha nytte av økt kompentanse rundt idrettens mange temaer.

Troms idrettskrets tilbyr en rekke kurs som går på alt i fra ren klubbdrift, til utviklingsmøter, trenervirksomhet og personlig lederutvikling. Mange av kursene er helt gratis for deltakerne, mens andre har en liten egenandel. Så langt det er mulig ønsker vi og å komme ut til klubbene og holde kursene i nærheten av der folk bor.

I menyen til venstre vil du finne både oversikt hvilke kurs vi tilbyr og når og hvor de ulike kursene går.

For mer info om kurs- og utvikling ta kontakt med utdannings- og organisasjonskonsulent i kretsen:

Bjørnar Hauken (bjornar.hauken@idrettsforbundet.no eller 95093269)

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.