- Førstehjelp

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

4 timer

Gratis

Minst 3  deltakere

Se kursoversikt for dato

Målgruppe

Trenere, ledere og alle andre i idretten og ellers som ønsker en opplæring eller en oppfriskning på temaet.

Innhold

Kurset tar for seg varsling, frie luftveier, stabilt sideleie, hjerte-lungeredning, sirkulasjonssvikt/ blødning, fremmedlegeme i halsen, hjertesykdom, ulykke og skade. Bidra til økt trygghet for egne ferdigheter hos deltakerne gjennom å øve praktiske ferdigheter i førstehjelp.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.