Om Idrettskretsen

"Idrettsglede for alle" etterfulgt av vår virksomhetsidé "Hjelpe idrettslag å møte et samfunn i endring". Vi er fylkets største frivillige medlemsbaserte organisasjon.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Formål: 

Vestfold Idrettskrets arbeider for at alle i Vestfold gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Vi er det regionale leddet for idretten i fylket og består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges Idrettsforbund.


Vi jobber med:
Oppgaver i henhold til NIF`s lov og saker av felles interesse for idretten i Vestfold. Idrettspolitiske oppgaver rettet mot fylkeskommunen og samarbeid med idrettsrådene for å styrke idrettslagenes rammebetingelser i kommunene.  Service- og støtteoppgaver overfor idretten i Vestfold for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.