Idrettsstyret om OL-deltakelse for dopingdømte

CAS har nylig avsagt en dom som gjør at IOC og de nasjonale komiteer, ikke kan ha regler som hindrer utøvere som er dømt etter dopingbestemmelsene i å delta i fremtidige OL, etter at de har sonet ferdig idømt straff.

12.07.2012 12:00 Geir Owe Fredheim
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

I juni 2008 vedtok IOC, med hjemmel i Det olympiske charter, en bestemmelse som forbød utøvere som var ilagt mer enn seks måneders utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene, å delta i det påfølgende OL. IOCs regel ble utfordret av den amerikanske OL-komiteen og saken ble prøvet for CAS (Court of Arbitration for Sports). CAS fant at regelen måtte anses som en sanksjon, noe som er i strid med WADA-koden.  Fordi IOC er forpliktet av WADA-koden, kan ikke lenger regelen om utestengelse i neste OL for tidligere dopingdømte utøvere, opprettholdes.

WADA-koden er under revisjon og NIF har mottatt første utkast som er sendt på høring i organisasjonen. I dette utkastet ligger et forslag, med et nytt juridisk tekstgrunnlag, om å gjeninnføre IOCs opprinnelige politikk på området, nemlig at regelen som sier at utøvere som tas i doping, skal utestenges i de påfølgende olympiske leker.

Det foreslås også utvidelse til fire års utestengelse for førstegangsovertredelse blant annet for bruk av EPO, anabole steroider, mv. Svarfristen til WADA er 10.oktober 2012.  

Saken vil bli behandlet på nytt i IS-møte nr. 13 (2011-2015) i august.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.