Gerhard Heiberg, Sverre Seeberg, Cecilia Flatum, Tore Bøygard, Vibecke Sørensen, Ole-Jacob Libæk, Børre Rognlien og Inge Andersen.

JA til OL!

Med overveldende flertall vedtok det ekstraordinære idrettstinget i Stjørdal å gå videre med søknadsprosessen fram mot OL i Oslo i 2022.

09.06.2012 16:37 Geir Owe Fredheim
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Med 142 mot 15 stemmer var det et tydelig mandat, en tydelig bestilling og en definert retning for idrettsstyret.

Idrettstinget vedtok følgende uttalelse til Idrettsstyret:

1. Idrettstinget gir sin tilslutning til at Idrettstyret skal arbeide videre med en norsk søknad om OL/PL 2022 til Den internasjonale olympiske komité (IOC), med Oslo som søkerby.

2. Et OL/PL i Norge i 2022 vil være et viktig arrangement for ytterligere å utvikle norsk idrett, en ny generasjon frivillige og å gi dagens og fremtidige unge idrettsutøvere muligheter for å oppleve og delta i olympiske leker i Norge. Et OL/PL i 2022 skal bygge videre på den kompetanseutvikling som skapes i Ungdomsløftet gjennom arbeidet med Ungdoms-OL i 2016.

3. Det er et mål at OL og PL i Norge skal stimulere den regionale idrettsutvikling i hele landet og den regionale prestasjonsorienterte idrettsutviklingen spesielt.

4. Et OL/PL i Norge 2022 vil være en katalysator i en fremtidsrettet aktivitets- og kompetanseutvikling for idretten og samfunnet som helhet. Et OL i Norge skal ivareta idrettens overordnede mål om åpenhet og inkludering. Vårt felles miljøansvar må være en viktig plattform i det videre søknadsarbeidet.

5. Den finansieringsmodellen for anlegg styret har presentert for idrettstinget skal legges til grunn for forhandlingene. Idrettstinget forutsetter at det i samarbeid med politiske myndigheter på alle nivåer tilrettelegges for at anleggsinvesteringen baseres på et spleiselag der idretten gjennom spillemidlene bidrar med 11,1 %. Ved vesentlige avvik fra dette, vil organisasjonen bli hørt på nytt.

6. Utviklingen av idrettsanlegg utenfor selve arrangementsregionen for OL/PL 2022 skal ikke berøres av de investeringer som må gjøres relatert til idrettsanlegg innenfor arrangementsregionen.

7. Etterbruken av OL-anleggene skal møte idrettens behov og flere idretter enn vinteridrettene skal få plass i anleggene etter lekene. Lokal barne- og ungdomsidrett skal få tilgang til OL-anleggene på samme måte som i kommunale idrettsanlegg i dag.
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.