Per Wright, Gerhard Heiberg og Sverre K. Seeberg. Unni Nicolaysen var ikke tilstede.

Mottok NIFs høyeste utmerkelse

Per Wright, Sverre K. Seeberg, Unni Nicolaysen og Gerhard Heiberg er tidelt Norges idrettsforbunds høyeste utmerkelse – NIFs Plakett med diplom.

09.06.2012 11:03 Geir Owe Fredheim
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Alle er vel kvalifisert gjennom sine verv og har ledet sitt arbeid gjennom solid forankring i idrettens grunnverdier.

I retningslinjene for NIFs plakett står det blant annet at
”Æresmedlemsskapet tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjentstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i særforbund, idrettskrets eller idrettsforbundet nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist over tid en nær tilknytning, forankring og holdninger i NIFs verdier; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet”.

NIFs Plakett med diplom ble delt ut under NIFs Ledermøte på Hell Hotel i Stjørdal 8. juni. Unni Nicolaysen var ikke tilstede under utdelingen.

Per Wright
Styremedlem  Norges Bandyforbund 1970-1979
Leder/medlem Internasjonale bandyforbundets tekniske komité 1970-1984
President Norges Tennisforbund 2001-2012
Leder Buskerud Tenniskrets 1979-1989
Rektor Norges idrettshøgskole 1993-1999

Sverre K. Seeberg
President Norges Hundekjørerforbund 1976-1983
Styreleder i Skiforeningen 1996-2000
President Norges Skiforbund 2002-2012
Medlem av FIS Council 2002-2012
Visepresident i FIS 2010-2012
Leder av Hovedkomiteen for VM på ski 2011

Unni Nicolaysen
Visepresident i Det internasjonale Skytterforbund (ISSF) 1994-2010
Medlem av ISSF Council fra 1984-2010
President i Det Europeiske Skytterforbund (ESC) 2001-2009
Visepresident i ESC 1993-2001
Styremedlem i Norges Skytterforbund 1975-1979
Generalsekretær i Norges Skytterforbund 1979-1998
Ærespresident i ISSF og ESC, æresmedlem i Norges Skytterforbund

Gerhard Heiberg
Styreleder i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité fra 1989 til 1994
Medlem av IOC fra 1994
Valgt inn som styremedlem i IOC fra 2003

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.