Det er alltid noen som vinner

Her finner du års- og samfunnsrapporten "Det er alltid noen som vinner" fra virksomheten til Norsk Tipping i 2013. Merk særskilt at kr 339 000 000 bl

Idrett er mer enn lek

Når idrett ses på som en arena for inkludering, læring, personlig utvikling og demokratibygging blir den en vesentlig samfunnsarena. Derfor har FN innført en i

 

Sport Accord Convention - gode møter med de vinterolympiske særforbundene

Under Sport Accord Convention i Antalya, Tyrkia, har NIF og organisasjonskomiteen for YOG 2016 på Lillehammer (LYOGOC) gjennomført en rekke møter med president

Folkehelse i hvert svømmetak

Norges idrettsforbund (NIF) tar folkehelse og fysisk aktivitet i skolen på alvor. NIF deler i år ut over 16 millioner kroner til prosjekter innenfor dette arbe

 

Vil gå foran for å sikre utøverne

På den internasjonale skadekongressen i Monaco uttrykte den anerkjente norske idrettslegen Lars Engebretsen, bekymring overfor det store antall skader i slopes

WADA-direktør til Antidoping Norge

Rune Andersen, mangeårig direktør for WADA, er klar for nye utfordringer i Antidoping Norge. – Vi gleder oss til å få ham med på laget, sier daglig leder Ander

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.