Grenseløse idrettsdager

Suksessen fra i fjor fortsetter. Også i 2014 arrangeres det "Grenseløse idrettsdager" der funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en rekke idrett

Sykkel-VM til Bergen i 2017!

Norges idrettsforbund gratulerer norsk sykkelsport og hele Hordaland med VM på sykkel i 2017.

 

Ønsker ny Jordal Amfi til OL i 2022

Jordal Amfi forfaller. Mugg, råte, et elektrisk anlegg som tyter ut av isen og en undersjøisk elv under isen er litt av hva stortingspolitikerne fikk se under

Se opptak av Åpen time

Se opptak av Åpen time i Idrettsstyret fra torsdag 25. september. 

 

Besteforeldre for OL i 2022

Johan Baumann, Odd Martinsen og Marit Breivik inviterte i går besteforeldre til markering av deres initiativ «Besteforeldre for OL». – Vi unner våre barnebarn

Innvilger foreldrefradrag for idrettsfritidsordning

I et svar datert 24. september skriver statsråd og finansminister Siv Jensen at hun vil bidra til å sikre at foreldre med barn i idrettsfritidsordningen (IFO)

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.