Nytt senter for toppidrettsforskning i Trondheim

Under Idrettens Hederskveld i Trondheim fredag 17. oktober presenterte kulturminister Thorhild Widvey nyheten om at det blir bevilget midler til et nytt nasjon

Faktautredning av enkelte opplysninger gitt i boka "Fotballagenten"

Norges Fotballforbund har anmodet NIF om å gjennomføre en uhildet og uavhengig gjennomgang av bestemte påstander og beskyldninger som fremkommer i boka «Fotbal

 

Tydelige, positive signaler fra statsråd Widvey

– Vi må se nærmere på etterslepet. Det er i dag på 2,4 mrd kroner og det er selvsagt for mye, sa kulturminister Thorhild Widvey fra talerstolen under Anleggsko

- Viktige avklaringer fra regjeringen

- Vi er glad for avklaringen av hvordan lotterimarkedet i Norge skal fungere, og at regjeringen så tydelig sier at den vil slå ring om enerettsmodellen, sier a

 

Opprop fra de vinterolympiske særforbundene

Det siste året har flere politikere tatt til ordet for et anleggsløft i Norge. Spesielt i OL-debatten var det bred enighet om at landet trenger flere idrettsan

Bjørn Røine gjenvalgt som president

Bjørn Røine er gjenvalgt som president i den Europeiske døveidrettskomiteen (EDSO).

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.