Erik Sture Larre er død 100 år gammel

- En av norsk idretts mest ruvende skikkelser er gått bort. Vi minnes han med den største respekt og hedrer hans minne, skriver Børre Rognlien i sitt minneord

Nye ledere i Olympiatoppen

Olympiatoppen har i dag offentliggjort sin nye ledergruppe foran 2015. Ledergruppen har i seg hensynet til både kontinuitet og fornyelse.

 

Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Alle idrettslag som har bygget anlegg og ikke fått full momskompensasjon i 2014 går en glad jul i møte. Regjeringen fyller opp behovet slik at alle får full ko

Yngre ledere møtte idrettspresidenten

Det var en lydhør og lærevillig samling yngre idrettsledere som hørte Børre Rognlien gi råd og fortelle om organisasjonslivet i norsk idrett. - Det var lærerik

 

Viktig folkehelsekonferanse

Over to hele dager settes idrett og fysisk aktivitet på dagsorden når Norges idrettsforbund og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) arrangerer Nasjonal folkehelse

Olympic Agenda 2020-anbefalinger er offentliggjort

IOC-president Thomas Bach offentliggjorde tirsdag 18. november 40 anbefalinger som skal bidra til å modernisere IOC og den olympiske bevegelse. Dette utgjør IO

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.