Ønsker innspill til idrettspolitisk dokument

Foredragene fra tirsdagens IPD-seminar er nå tilgjengelig på nett. Norges idrettsforbund oppfordrer de ulike organisasjonsledd til å komme med innspill til idr

- Mer enn forventet fra IOC

LO-leder Gerd Kristiansen deltok i dag på Idrettsstyrets pressekonferanse og redegjorde for gjennombruddet i samtalene og forhandlingene mellom IOC og The Inte

 

Se Åpen time

Se opptak av Åpen time i Idrettsstyret fra onsdag 29. oktober.

Presentasjoner fra anleggspolitisk konferanse

Norges idrettsforbund arrangerte nylig anleggspolitisk konferanse i Trondheim. Gode diskusjoner og et høyt faglig nivå preget konferansen. Vi har samlet presen

 

Én milliard hvert år til idrettsanlegg over statsbudsjettet

Idrettsstyret har i dag vedtatt at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard over statsbudsjettet til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden

Følg konferansen direkte på idrett.no i dag

I dag og i morgen arrangerer Norges idrettsforbund nasjonalkonferanse og toppidrettsseminar om idrett for funksjonshemmede.  Konferansen kan du følge live på i

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.