Sykle til jobben 2014

I dag åpnet samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen Sykle til jobb

Sport Accord Convention - gode møter med de vinterolympiske særforbundene

Under Sport Accord Convention i Antalya, Tyrkia, har NIF og organisasjonskomiteen for YOG 2016 på Lillehammer (LYOGOC) gjennomført en rekke møter med president

 

Olympic Agenda 2020 – NIFs første innspill til IOC

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har levert sitt første innspill til reformprosessen Olympic Agenda 2020, som er igangsatt av de

Vil gå foran for å sikre utøverne

På den internasjonale skadekongressen i Monaco uttrykte den anerkjente norske idrettslegen Lars Engebretsen, bekymring overfor det store antall skader i slopes

 

Det er alltid noen som vinner

Her finner du års- og samfunnsrapporten "Det er alltid noen som vinner" fra virksomheten til Norsk Tipping i 2013. Merk særskilt at kr 339 000 000 bl

Idrett er mer enn lek

Når idrett ses på som en arena for inkludering, læring, personlig utvikling og demokratibygging blir den en vesentlig samfunnsarena. Derfor har FN innført en i

 

 NYHETER FRA MEDIA

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.