Ekstern evaluering av Olympiatoppen

Idrettsstyret har nedsatt et arbeids- og evalueringsutvalg som skal foreslå prioriteringer for fremtidens toppidretts-prestasjoner i Norge.

17.10.2012 16:44 Martin Hafsahl
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Utvalget, som ledes av idrettsstyremedlem Tom Tvedt, har fått et konkret mandat å jobbe etter. Olympiatoppens utvikling blant annet når det gjelder økonomi, fagområder, satsinger, stipendordninger og økonomiske overføringer til særforbund skal vurderes. Videre skal utvalget utfordre Olympiatoppens ambisjoner og mål, og beskrive toppidrettens samfunnsbidrag, verdier og omdømmeutfordringer. Det skal gi råd når det gjelder hvilke idretter som toppidrettslig bør prioriteres de neste ti årene, og utvalget skal foreslå strategier for både Olympiatoppen spesielt og hele norsk idrett generelt innen toppidrettsområdet.
Utvalget skal basere sitt arbeid på hovedprinsippene i Den norske idrettsmodellen og knytte sine vurderinger opp mot et mulig OL og Paralympics i Oslo i 2022.

Utvalget må plassere Olympiatoppen inn i Ungdomsløftet til norsk idrett, og det må evne å se Ungdoms-OL 2016 inn i denne satsingen.

Idrettsstyremedlem Tom Tvedt, som leder utvalget, sier at han har fått et meget kompetent og solid sammensatt utvalg erfaringsmessig, idrettsmessig og yrkesmessig.
- Jeg gleder meg til å lede dette spennende arbeidet og ikke minst og kunne samarbeide med så mange dyktige mennesker, sier Tom Tvedt.
- Samtidig er jeg ydmyk med tanke på denne viktige oppgaven. Det er et stort ansvar som hviler på dette utvalget, men jeg vil bestrebe meg på å lede et utvalg som fremstår konsistent og med stor troverdighet, sier Tvedt.
Under pressekonferansen som ble avholdt på Ullevaal stadion i dag, ble utvalgets medlemmer presentert.

 

Utvalgets medlemmer:

Tom Tvedt (leder av utvalget)
Toppidrettsansvarlig i Idrettsstyret
Fylkesordfører i Rogaland 2007 – 2011
Ordfører Randaberg kommune 1999-2007
23 A-landskamper i håndball

Elin Austevoll
Deltager OL  i Atlanta 1996 svømming – 12.plass 100 m bryst, nordisk rekord. Vinner av over 100 norske jr./seniormesterskap i svømming, individuelt og stafett
Mottaker av NCAA Postgradute Scholarship for Academic and Athletic Excellence
Utdannet ved Norges Handelshøgskole og Stanford University

Nina Britt Husebø
1. visepresident Norges Håndballforbund
Hovedtillitsvalgt DnBs internasjonale virksomhet, samt storkundeområde
Leder av organisasjonskomiteen for Håndball EURO 2010
Utdannet innen finans

Merete Smith
Generalsekretær Den Norske Advokatforening
Særskilt oppnevnt meklingsmann – Riksmekleren
Konstituert lagdommer – Borgarting lagmannsrett, 2002-2003
Utdannet Cand. Juris, LL.M. Georgetown University (USA) – Fulbright-stipendiat. Forsvarets Høgskole

Eli Sætersmoen
Administrerende direktør, Falck Nutec AS
CFO Selvaag Gruppen AS, 2001-2004
Styreleder Terningen Arena Elverum. Styremedlem i bl.a. Statoil (2002-2005) og Storebrand (2004-2007)
Utdannet ved The Amos Tuck School of Business Administration (USA) og NTNU

Kjartan Haugen
Leder av Utøverkomiteen i NIF
Medlem i IPC Athletes Committee 1998-2002, og 2004-2006. Leder at IPC Athletes Committee 2000-2002
Paralympisk gull på stafett 1x3,75 km + 2x5 km i Torino 2006. Paralympisk gull på 5 km langrenn i Salt Lake 2002.
Utdannet sivilingeniør ved NTNU

Per-Mathias Høgmo
Trener/manager i Tromsø IL
PhD-studier ved Universitetet i Tromsø
Trener for det norske kvinnelandslaget som tok OL-gull i Sydney 2000, NM-gull med TIL 1986, 1 A-landskamp
Toppfotballsjef i Fotballforbundet 2007-2008

Vebjørn Rodal
Jobber med salg i Telenor Norge, divisjon bedrift
Engasjement i Olympiatoppen fra 2004 med hovedvekt på å styrke herrelagene i langrenn og spesifikt mot sprint herrer
OL-gull 800 m i Atlanta 1996. EM-sølv 1994, VM- bronse 1995.
8 NM-gull (6 x 800m og 2 x 1500m)
Diplomøkonom/Bachelor fra Trondheim økonomiske høgskole og BI Trondheim 1992-1995

Lars Tore Ronglan
Seksjonsleder Seksjon for Coaching og Psykologi, Norges idrettshøgskole
Leder, Forskningssenter for trening og prestasjon, NIH , 2011-2012
Trener juniorlandslaget menn, håndball, 2000-02
91 A-landskamper for Norge i håndball

Erik Røste
President i Norges Skiforbund
Medlem av World Cup komiteen FIS
Sportssjef langrenn i Skiforbundet 1994-1998
Utdannet ved Norges idrettshøgskoleUtvalgets mandat:

Bakgrunn og hensikt
Norsk toppidrett har siden begynnelsen på 90-tallet, med noen få unntak, vært på et stabilt høyt nivå både i mange vinteridretter og innenfor ulike sommeridretter. Etableringen av Olympiatoppen og den kunnskap som ble utviklet i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, har vært viktige suksessårsaker - og det ble skapt en tverridrettslig og tverrfaglig bærekraft innenfor toppidretten med bakgrunn i de endringer som ble skapt på 1990-tallet. Samtidig er den internasjonale toppidretten i stadig utvikling. I dag er det flere nasjoner enn noen gang, som vinner medaljer i OL og PL.

Idrettstinget har gjennom IPD 2011-2015 vedtatt toppidrett som et prioritert mål. Hensikten med vedtaket er et mål om videre bærekraft, vekst og utvikling for en samlet norsk toppidrett sentralt, regionalt og lokalt.

Det må gjøres prioriteringer og posisjoneringer for prestasjonsutvikling av den ypperste internasjonale kvalitet og klasse frem til fremtidige mesterskap.

Det må sikres optimal anvendelse av de ressurser som totalt anvendes til norsk toppidrett, både av offentlige og private midler (midler gjennom samarbeidsavtaler bl.a. med næringslivet).

Som en konsekvens av dette har Idrettsstyret besluttet å oppnevne et arbeids- og evalueringsutvalg, ref. IS- sak 112 i Idrettsstyrets møte nr. 13 (2011-2015), 22.august 2012.

Beskrive historikk, nå-situasjon og utfordringer
Utvalget må se på de moderne historiske linjer og utviklingstrekk ved norsk og internasjonal toppidrett. Særskilt skal utvalget se på den resultatmessige utviklingen til norsk toppidrett i et 20-årig perspektiv før opprettelsen av Olympiatoppen - og perioden fra 1988 og frem til dags dato. Beskrivelsen må være faktabasert. Beskrivelsen må spesielt gjennomgå utviklingen av norske toppidrettsresultater i de olympiske og paralympiske idretter, men kan også gi vurderinger for ikke-olympiske idretter.

Utvalget må se på Olympiatoppens utvikling når det gjelder økonomi, ansatte, fagområder, særidrettslige satsinger, forskningsområder, regional utvikling, stipendordninger og økonomiske overføringer til særforbundene både i form av rene økonomiske overføringer og prosjektstøtte.

Utvalget bør gå inn i utviklingsarbeid relatert til den paralympiske satsingen etter at NIF fra og med 2007 også har et overordnet ansvar som paralympisk komité, og kompetansemessige og økonomiske prioriteringer til det paralympiske arbeidet i Olympiatoppen.

Videre må utvalget legge til grunn og vurdere Olympiatoppens eget evalueringsarbeid fra OL/PL i London 2012, og sette historien og nå-situasjonen inn et tiårig innovativt og kompetansemessig løft for Olympiatoppen.


Fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen
Utvalget må beskrive de prioriteringer og utfordringer som må gjennomføres ved Olympiatoppen for å møte toppidrettens utfordringer frem til 2022. Dette gjelder både Olympiatoppens struktur, kompetanse og økonomi, og det må sees i lys av toppidrettens ambisjoner, mål og internasjonale mål og utvikling.

Utvalget må plassere Olympiatoppen inn i Ungdomsløftet til norsk idrett, og evne å sette YOG 2016 Lillehammer inn i denne satsingen.

Det må være et mål å beskrive en styrket regional satsing gjennom Olympiatoppen, og at Olympiatoppen må være en veiviser kompetansemessig i utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere. Forventet samarbeid mellom Olympiatoppen og toppidrettsgymnas i Norge må beskrives.

Utvalget må se på prioriteringer i Olympiatoppens arbeid både mot fremtidige sommer-OL/PL og vinter-OL/PL, og hvordan samhandlingen med særforbundene bør være i dette utviklingsarbeidet.

Utvalget skal komme med forslag til kvalitative ambisjoner for Olympiatoppen og beskrive toppidrettens samfunnsbidrag, verdier og omdømmeutfordringer.

Utvalget bør utfordre Olympiatoppen gjennom å beskrive tydelige ambisjoner og mål relatert til fremtidige OL-medaljer - og mål for morgendagens toppidrettsutøvere, samt hvilke idretter som skal prioriteres frem mot OL/PL 2022.

Utvalget skal i sin rapport til Idrettsstyret foreslå strategier for både Olympiatoppen og hele norsk idrett relatert til de ovennevnte leveranseområder. 

Det forventes at utvalget beskriver utfordringer ved konsentrasjon kontra spredning av ressursbruk.

I tillegg skal utvalget beskrive hva slags kompetanse og kapabiliteter som skal videreutvikles, eventuelt legges ned eller opp. Det må legges frem nøkkeltall for inntektsutvikling og kostnader, som også ivaretar langtidsinvesteringer frem mot 2022 for hele norsk toppidrett.

Det er naturlig at vurderinger knyttet til et evt. OL/PL 2022 i Oslo, og hvilken merverdi dette vil kunne være for norsk toppidrett.


Føringer for arbeidet

• Hovedprinsippene for den norske idrettsmodellen ligger til grunn.
• Arbeidet i Ungdomsløftet skal integreres i utvalgets vurderinger.
• IPD 2011-2015.
• Idrettsstyrets vedtak av 22. august 2012 IS- sak nr. 112.
• Tidligere vedtak i Idrettsstyret og Idrettstinget relatert til rolle- og arbeidsfordeling, og Olympiatoppens mandat og styring.
• Utvalget skal legge frem arbeidet sitt i form av en skriftlig rapport.


Tidsplan og arbeidsform
Arbeidet skal være sluttført innen 28. februar 2013. Utvalgets rapport avlegges til generalsekretæren. Generalsekretæren tilrettelegger for behandling i Idrettsstyret, ref. IS-vedtak i IS-sak nr. 112 i møte nr. 13 (2011-2015).


 

Idrettsstyrets vedtak:

IS-sak 112 i møte nr. 13 (2011-2015), 22. august 2012

"Evaluering av OL/PL 2012 og fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen"
----------------------------------------------------------Idrettspolitisk dokument 2011-2015 sier om Toppidrett (pkt. 1.4):

Toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles for å kunne konkurrere i et internasjonalt miljø og opprettholde Norges posisjon som en ledende idrettsnasjon, ved at:
• Olympiatoppen videreutvikles som nasjonalt senter for trening og prestasjon og treningsmulighetene på høyt internasjonalt nivå styrkes.
• Ny kunnskap og forskning styrkes og integreres i det politiske arbeidet.
• Utøvere sikres et helhetlig trenings- og utdanningstilbud både sentralt, regionalt og lokalt.

Videre står det i IPD 2011-2015 under prioritert mål:

"Det er av stor betydning for Norge å ha en toppidrett som skaper store opplevelser for folket og samtidig gir idrettsungdommen noe å identifisere seg med.  Det krever stadig fornyelse om en skal opprettholde Norges posisjon som ledende toppidrettsnasjon.

Norsk idrett skal ta var på og forsterke våre fortrinn. Norsk idrett vil derfor styrke den toppidrettsfaglige forskningen og utviklingsarbeidet som grunnlag for fremtidens toppidrett.

Unge talenter må sikres et helhetlig treningstilbud, og de beste må sikres treningskvalitet på internasjonalt toppnivå."


Vedtak i IS-sak 112 (2011-2015):

1. Toppidrettssjefen iverksetter og leder NIFs interne evalueringsarbeid i tråd med etablert planverk, erfaringer og rutiner; herunder høring av alle som har deltatt i troppen av utøvere, trenere, ledere og støtteapparat med definerte og etablerte oppgaver, særforbund som har deltakere representert, samt alle fagmiljøer som har vært involvert i planleggingen, forberedelsene og gjennomføringen av OL/PL 2012.

Rapporten må hensynta alle deltakernes prestasjoner under OL/Paralympics 2012.

Toppidrettssjefen bes også om en vurdering av idretter og øvelser hvor Norge ikke var representert i London, og hvilket potensial som evt. ligger i disse idrettene.

Toppidrettssjefen leverer rapporten til generalsekretæren innen 25.10.2012.
Generalsekretæren bes om at Idrettsstyret gis en gjennomgang av dette i styremøtet  06.11.2012.

2. Idrettsstyret oppnevner i tillegg et arbeids- og evalueringsutvalg som skal se på hvordan norsk idrett skal møte fremtidens internasjonale toppidrettsutfordringer, og gi en beskrivelse av hvordan Norge totalt sett, sommer og vinter, skal være en ledende og innovativ toppidrettsnasjon.

Utvalget må komme med konkrete forslag til toppidrettens mål og arbeid i Ungdomsløftet til norsk idrett, og evne å sette YOG 2016 Lillehammer inn i denne satsingen.

Økonomiske prioriteringer og innsatsområder, samt kompetanse- og ledelsesmessige utfordringer og langsiktige strategier for norsk toppidrett, må stå sentralt i dette arbeidet – i tillegg til utviklingen av en ny fremtidsrettet og bærekraftig toppidrettsutøver- og trenergenerasjon.

Arbeids- og evalueringsutvalget skal hente sin kompetanse og utvalgsmedlemmer fra:
• Toppidrettsutvalget
• Trenere, ledere og aktive med betydelig toppidrettserfaring og som har  dokumenterbareresultater
• Forskningsmiljø relatert til trening, ledelse og toppidrettskulturell organisering
• Lederkompetanse fra annen relevant virksomhet
• 1 - 2 sekretær- og fasilitetsfunksjoner

Utvalget må bestå av maksimum 10-12 personer. Utvalget avlegger sin rapport til  generalsekretæren innen 26.11.2012. Generalsekretæren tilrettelegger for behandling i Idrettsstyret 05.12.2012.

3. Idrettsstyrets toppidrettsansvarlig, Tom Tvedt, gis i oppdrag å utarbeide forslag til endelig mandat og sammensetning for utvalget. Idrettsstyret ber om at Presidentskapet, idrettsstyremedlem Tom Tvedt og generalsekretæren snarlig oppnevner utvalget og vedtar endelig mandat for utvalget.

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.