Lærerne ønsker Én time om dagen

En undersøkelse blant lærere i grunnskolen viser at 70 prosent av norske lærere mener at elever bør ha minst én time obligatorisk fysisk aktivitet hver skoledag.

14.05.2012 14:53 Geir Owe Fredheim
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kreftforeningen, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norsk Fysioterapeut Forbund og Norges idrettsforbund m.fl. ser med stor bekymring på at stadig flere barn og unge er inaktive. Derfor står de sammen bak kravet om å innføre én time fysisk aktivitet i skolen hver dag for alle elever - på alle trinn.

I mars og april i år gjennomførte TNS Gallup en lærerundersøkelse på vegne av de fem foreningene. Målet var å kartlegge lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Over 600 intervjuer ble gjennomført.

Fysisk aktivitet fremmer helse, trivsel og læring
Undersøkelsen viser at lærerne i grunnskolen langt på vei støtter de fem foreningene. 70 prosent av lærerne mener at elevene bør ha minst én time obligatorisk fysisk aktivitet hver skoledag.

Videre mener hele 90 prosent at daglig fysisk aktivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et annet viktig resultat er at 85 prosent av lærerne mener økt fysisk aktivitet vil redusere konfliktnivå på skolen.

- Når 90 prosent av lærerne mener at daglig fysisk aktivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, så må dette tas på alvor. Dette forsterker viktigheten av daglig fysisk aktivitet i skolen - ikke minst med tanke på hvilken positiv og livslang helsegevinst dette har for samfunnet. Det vi er opptatt av er at alle elever, uansett funksjonsnivå, er fysisk aktive hver dag og har kvalifiserte lærere til å gjøre denne jobben, sier Sverre Aarsand, rådgiver i Norges idrettsforbund.

Utfordringer
Noen utfordringer som lærerne fremhever er at det er for lite tilbud om kurs- og kompetansehevingstiltak for å styrke kvaliteten i fysisk aktivitet og i kroppsøvingsfaget.
- Det er urovekkende lesing at kun 1 av 5 lærere har deltatt på kompetansehevingstiltak de siste årene, og at over 50 prosent av lærere som deltok i denne undersøkelsen hevder de aldri har deltatt på kompetansehevings- eller videreutdanningstiltak i kroppsøving/fysisk aktivitet, oppsummerer Aarsand.

Hovedfunnene i Lærerundersøkelsen:

  • Elevene bør ha minst én time fysisk aktivitet hver skoledag.
  • Daglig fysisk aktivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fysisk aktivitet fremmer trivsel og prestasjoner og reduserer konfliktnivå.
  • Utfordringen er mangel på tid og det å få med alle uansett forutsetninger og funksjon.
  • Lovfestet rett til fysisk aktivitet, flere stillinger og mer ressurser til utstyr er viktige tiltak.
  • Kompetanse i kroppsøving/fysisk aktivitet blant lærerne er viktig, og de som organiserer fysisk aktivitet utenom kroppsøvingstimene på mellomtrinnet bør ha formell kompetanse på området.
  • Lærerne har behov for kompetanseheving innen kroppsøving/fysisk aktivitet, men bare 1 av 5 har fått dette de siste 5 årene.

Les mer i undersøkelsen om hvilke sentrale punkter lærerne mener er viktige.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.