Mobilretur blir inntekter

Norges idrettsforbund har inngått en miljøavtale med Telenor som gjør at idrettslag kan tjene penger på å samle inn brukte mobiltelefoner i sitt lokalmiljø. Påmeldingen åpner 2. mai!

05.04.2011 00:00    
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Avtalen blir både et miljøtiltak og en inntektskilde for idrettslagene som deltar. Påmelding til første runde av mobilreturen starter 2. mai på våre sider om mobilretur.

Avtalen mellom Telenor og Norges idrettsforbund ble signert på Mobilreturens dag, 5. april. De 500 første idrettslagene som melder seg på 2. mai, får samle inn gamle og brukte mobiltelefoner i sitt nærmiljø.

For hver returnerte mobiltelefon får idrettslaget 35 kroner.

Effekten av innsatsen er inntekter for idrettslagene og miljøgevinst for samfunnet.

Avtalen ble undertegnet av idrettspresident Tove Paule og Telenors sponsorsjef Petter Svendsen etter dagens debatt om mobilretur hos Telenor på Fornebu. 

- Avtalen mellom Norges idrettsforbund og Telenor representerer en inntektsmulighet for idrettslagene som velger å være med og er et nytt og nyttig miljøkonsept. Norske idrettslag er kjent for sin sterke dugnadsånd og jeg er sikker på at klubber og lag over hele Norge vil gjøre en stor innsats, sier president i Norges idrettsforbund, Tove Paule.

Syv av ti nordmenn har en eller flere brukte mobiltelefoner i hjemmet. Avtalen mellom Telenor og Norges idrettsforbund har som mål å tømme landets roteskuffer for brukte mobiler, og på den måten skaffe inntekter til idrettslag over hele landet.

- For oss i Telenor har det siden starten i 2009 vært viktig å tilrettelegge for sikker og miljøvennlig resirkulering. Vi tror at denne nye avtalen med Norges idrettsforbund vil bidra til at terskelen for å resirkulere brukte mobiltelefoner senkes betraktelig, og gi et kraftig løft i antall innsamlede mobiltelefoner i Norge, sier administrerende direktør Ragnar Kårhus i Telenor Norge. 

Til nå har Telenor samlet inn rundt 40 000 brukte mobiltelefoner. I løpet av 2011 er ambisjonen å samle inn 230 000 brukte mobiltelefoner i Norge via idretten, retur i butikk og returkonvolutter.

- Det er et ambisiøst mål, men vi har stor tro på at idrettslagene vil se nytten av dette, og ikke minst tror vi på nordmenns ønske om å støtte opp om sitt lokale idrettslag. Vi vet også at folk flest ønsker å resirkulere dersom de opplever det som trygt, lett tilgjengelig og bidrar til et bedre miljø, og det tilbyr Telenor gjennom returprogrammet brukt mobil nye muligheter, sier Kårhus.

Har tre eller fire mobiler i skuffen
En landsomfattende undersøkelse utført av Norstat på vegne av Telenor, forteller at 57 prosent av oss har inntil tre brukte mobiltelefoner liggende hjemme. Nesten to av ti nordmenn oppgir at de har flere enn fire brukte mobiltelefoner i skuffer og skap, og der blir de gjerne liggende en god stund.

- Det er svært viktig for miljøet at disse mobilene resirkuleres. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt, og det er stor knapphet på metaller og mineraler som utvinnes for å lage nye mobiltelefoner. Til nå har ikke bransjen eller folk flest vært flinke nok til å resirkulere brukte mobiltelefoner, derfor er det gledelig at Telenor og Norges idrettsforbund går sammen om et felles løft for miljøet, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).
 
Den 5. og 6. april vil det foregå pilotinnsamlinger med idrettslag i Kristiansand (Kristiansand Roklubb), Stavanger (Viking Håndball), Bergen (Turn og idrettslaget Hovding), Trondheim (Charlottenlund Sportsklubb) og I Tromsø (Tromsø IL). 

 

Kontakt:

mobilretur@idrettsforbundet.no

MERK: Påmeldingen starter ikke før 2. mai

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.