Referat Ledermøtet 2010

Referatet fra NIFs ledermøte 2010, som ble avholdt i Tromsø 28.-29. mai, er nå gjort tilgjengelig.

24.11.2010 00:00   
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.