Viktig og positivt møte med statsministeren

Norges idrettsforbunds presidentskap møtte tirsdag 15. mai statsminister Jens Stoltenberg og kulturminister Anniken Huitfeldt. Et av agendapunktene var et ev. OL og Paralympics i Oslo 2022.

15.05.2012 21:45 Geir Owe Fredheim
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

I møtet orienterte idrettspresident Børre Rognlien,
1. visepresident Jorodd Asphjell, 2. visepresident Kristin Kloster Aasen og generalsekretær Inge Andersen, statsministeren om status på arbeidet vedrørende OL/PL-prosessen 2022.

- Det var et konstruktivt og positivt møte. Statsministeren takket idretten for at vi har hatt en ryddig og trinnvis prosess rundt en eventuell fremtidig OL-søknad, sier Børre Rognlien og fortsetter:
- Dersom Oslo bystyre  23. mai, og det ekstraordinære idrettstinget 9. juni, sier ja til en OL-søknad vil Regjeringen få en søknad om statsgaranti  allerede i løpet av senhøsten, sier idrettspresidenten. 

I møtet som varte i én time ble også ungdomsløftet i norsk idrett, idrettens folkehelsebidrag, idrettens integrerings- og inkluderingsarbeid, finansiering av norsk idrett, momskompensasjonsordingen, samt endring av tippenøkkelen, diskutert.

- Vi pratet om de viktigste idrettspolitiske sakene og tok blant annet opp flere verdiutfordringer som idretten og samfunnet står overfor, og som vi kan løse i fellesskap. Vi fikk også vite at Regjeringen er i innspurten med Idrettsmeldingen som vi har et genuint ønske om omtaler tippenøkkelen.

- En endring av tippenøkkelen og oppfølging av momskompensasjonsordingen har vært vesentlige saker som idrettstyret har brukt betydelig tid på det siste året, avslutter idrettspresidenten som legger til at norsk idrett går en spennende tid i møte.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.