IT

I tråd med den reviderte IKT-strategien fra 28.10.2009 ble Idrettens IKT-forvaltning etablert, med ansvar for å forvalte og sikre felles kommunikasjons- og IT-tjenester til særforbundene, idrettskretsene, klubbene og enkeltmedlemmet.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

På IKT-området skal forvaltningen være medlemsorganisasjonens rådgiver, og ivareta deres behov i forhold til felles leverandøravtaler, samt kvalitetssikre leveransene.

NIFs IT-avdeling er samtidig blitt mer profesjonalisert som intern leverandør av kommunikasjons- og kontorstøtteløsninger. Sentralt står driften av det nasjonale nettverket, servermiljøene og felles internettaksess. NIF-IT står fortsatt for utvikling og vedlikehold av de nasjonale databasene, grensesnittet mellom disse og mer idrettspesifikke systemer, samt videreutvikling av medlemsløsningene.

SportsAdmin er en løsning for administrasjon av medlemmer, lisenser, arrangement, kurs samt distribusjon av informasjon.  Min Idrett er en løsning for det enkelte medlem.  Her har en tilgang til sine data og mulighet for å  melde seg på arrangement og kurs.
I tillegg finnes KlubbenOnline for medlemsadministrasjon i et samarbeid med Mamut, samt andre verktøy i verktøykassa samme sted.

NIF IT leverer også tjenester knyttet til kontorstøtte (e-post, Microsoft Office, arkivsystem med mer) til særforbund og kretser.

Det er også forhandlet frem rammeavtaler med gunstige betingelser hos Telenor som hele idretten kan benytte seg av.
Se Idrettsavtaler - Telefoni og internett

For mer utfyllende informasjon om det samlede tilbudet innenfor IT i idretten henvises det til NIF ITs egne sider på www.idrett.no/it

Se også:

  • Kontaktpersoner IKT-forvaltning

  • Kontaktpersoner NIF IT

     

  •  

    © 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.