IT

IT-avdelingen i Norges Idrettsforbund (NIF IT) er intern leverandør av fellestjenester til idretten i samsvar med idrettens gjeldende IKT-strategi.  NIF IT har ansvar for å forvalte og sikre felles kommunikasjons- og IT-tjenester til særforbund, idrettskretser, klubber og medlemmer.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

NIF IT bidrar med råd til idrettsorganisasjonen, og ivareta dens behov for felles leverandøravtaler.  NIF IT skal bidra til å realisere stordriftsfordeler for norsk idrett.

IT-avdelingen lever tilgang til løsninger som økonomisystem, e-post, dokumentlagring mm. til ansatte i NIF, idrettskretser og særforbund.  I tillegg driftes nasjonalt nettverk, servermiljø og felles idrettsløsninger.

NIF IT er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av felles idrettsfaglige løsninger med tilhørende nasjonale databaser.  Idrettsløsningene (SportsAdmin, KlubbAdmin og TurneringsAdmin) er løsninger som dekker behov innen administrasjon av medlemmer, lisenser, idrettsarrangement, kampoppsett lagidrett, kurs samt distribusjon av informasjon.  Min Idrett er medlemmets personlige portal mot løsningene, med tilgang til sine personlige data, mulighet for å melde seg på idrettsarrangement og kurs, online betaling osv.

Det er inngått rammeavtaler med Telenor som hele idretten kan benytte seg av. For mer informasjon om disse, se Idrettsavtaler - Telefoni og internett.

For mer utfyllende informasjon om det samlede tilbudet innenfor IT i idretten henvises det til NIF ITs egne sider på www.idrett.no/it

Se også:

Kontaktpersoner NIF IT

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.