Ansatte i sentraladministrasjonen

Alla Eyde rådgiver Idrettens regnskapskontor
Anders Hoff     rådgiver  Organisasjon 
Ann Katrin Eriksson rådgiver folkehelse Idrettsutvikling
Anne Dybevåg fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Anita Pelsholen økonomisjef  Økonomi
Anja Rynning Veum Utviklingssjef Idrettsutvikling
Anne Kristine Soltvedt rådgiver Kommunikasjon og samfunnskontakt
Antero Wallinus-Rinne rådgiver Idrettsutvikling 
April He Chunyan økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Arnfinn Vik fungerende avdelingsleder Idrettsutvikling 
Astrid Jouquand sentralbordmedarbeider Administrasjon
Bente Bjørnstad prosjektleder Marked
Bente Engelhardtsen Widding ass. markedsdirektør Marked
Bente Skaug rådgiver Idrettens regnskapskontor
Birgit Skarstein Fagkonsulent Idrettsutvikling
Bjørn Omar Evju avdelingssjef Internasjonal avdeling 
Brit Ingebjørg Fossli fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Brynjar Saua rådgiver Idrettsutvikling
     
Davida Christensen økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Eirik Hunæs økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Eli Ingeberg økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Elin Jensen økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Elisabeth Seeberg  arrangementssjef  Marked
Ena Strandli rådgiver Idrettsutvikling
Erik Eide organisasjonssjef Organisasjon
     
Fredrik Ødegaard rådgiver Internasjonal avdeling
     
Geir Owe Fredheim informasjonsrådgiver Kommunikasjon og samfunnskontakt

Geir Johannessen

Ass. organisasjonssjef Organisasjon 
Gry Torp Strategi- og brukeransvarlig NIF-IT
     
Haakon Rustad rådgiver Idrettens regnskapskontor
Heidi Bråten fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Heidi Kristin Hande  økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Heidi Løchen personalrådgiver Personalavdelingen
Henriette Hillestad Thune juridisk sjef Organisasjon
Hilde Håkenstad fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Håvard B. Øvregård prosjektleder Med idretten mot homohets Idrettsutvikling
     
Inge Andersen generalsekretær  Generalsekretariat
Ingrid Haukvik-Jensen prosjektleder Marked
     
Jack Martinsen økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Jannicke Sand Aspen prosjektleder Marked
John Anders Bjørkøy rådgiver Idrettsutvikling
Jorunn Haugen lønnsansvarlig Personalavdelingen
Jorunn Kirkesæther økonomikonsulent  Idrettens regnskapskontor
Julie Ravlo rådgiver Internasjonal avdeling
     
Kai Holmen daglig leder Idrettens regnskapskontor
Kaja Græsholt rådgiver Generalsekretariat
Kathrine Godager rådgiver ungdom Idrettsutvikling
Kjetil Bakke IT-sjef NIF-IT
Karl Filip Singdahlsen informasjonsrådgiver Kommunikasjon og samfunnskontakt
Knut Lium administrasjonssjef Administrasjon
     
Lind Gustafsdottir konsulent Idrettens fredskorps Internasjonal avdeling
Linda Torége  rådgiver Idrettsutvikling
Line Hurrød rådgiver folkehelse Idrettsutvikling
Mads Andreassen fagansvarlig barn og ungdom Idrettsutvikling
Magnus Sverdrup spesialrådgiver Generalsekretariat 
Mari Bjone rådgiver barn og ungdom Idrettsutvikling
Martin Hafsahl  informasjonssjef  Kommunikasjon og samfunnskontakt
Merete Skadal fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Morten Schønfeldt  markedsdirektør Marked
Morten Torp controller Økonomi
     
Nina Braathen  personalsjef  Personal
     
Paula Reyes økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Per-Einar Johannessen fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Per Tøien kommunikasjonssjef  Kommunikasjon og samfunnkontakt
Per Vestli spesialrådgiver kompetanseutvikling Idrettsutvikling
Said Maimouni sentralbordmedarbeider Administrasjon
Sissel Frelsøy økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor  
Solveig Holst  administrasjonssekretær Generalsekretariat
Stine Schultz Heireng Permisjon Økonomi/regnskap
Sverre Aarsand rådgiver idrett i skole/SFO Idrettsutvikling 
     
Tore Aasen Øderud   rådgiver funksjonshemmede Idrettsutvikling 
Tord Jordet advokat Organisasjon
Torkell S. Seppola   rådgiver klubbutvikling Idrettsutvikling 
Torstein Busland   anleggsrådgiver Organisasjon
Torben Simonsen fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
Vigdis Thingelstad rådgiver Idrettens regnskapskontor 
Vigdis Bente Mørdre fagkonsulent Idrett for funksjonshemmede
     
Wenche Nordlien controller  Økonomi 
Yanfei Sun økonomikonsulent Idrettens regnskapskontor
Øystein Dale  assisterende generalsekretær Generalsekretariat
     
     
     

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.