(Bak fra v: Bjørn Omar Evju, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Karette M. Wang Sandbu, Jorodd Asphjell, Camilla K. Haugsten, Terje Wist.
Foran fra v: Geir Kvillum, Odd-Roar Thorsen, Tove Paule, Børre Rognlien, Aslak Heim Pedersen. Ikke tilstede: Gerhard Heiberg)

Om Idrettsstyret 2007-2011

Fakta om idrettsstyret

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

President
Navn: Tove Paule
Født: 1951
Fylke: Buskerud
Yrke: Senior coordinator clinical research Merck Sharp & Dohme, MSD Scandinavia
Bakgrunn:
Idrettsstyret, styremedlem fra 2004 - d.d.
- leder av NIF integreringsutvalget
- leder av særforbundsutvalget
- leder av interimsstyret vedr. fleridrettsforbund
Generalsekretær i Norges Gymnastikk og Turnforbund 1995 - 2000
Fagkonsulent NGTF 1987 - 1995
Ulike jobber i reiselivsnæringen 1978 - 1987
Medlem av mange internasjonale fora/komiteer i internasjonal turn
Speaker/TV reporter uttalige internasjonale mesterskap
Språk: Engelsk, tysk og fransk
 

1.Visepresident
Navn: Odd-Roar Thorsen
Født: 1953
Fylke: Akershus
Yrke: Administrasjonssjef i Bærum kommune
Bakgrunn:
Idrettsstyret, fungerende Idrettspresident 2007 (mars-mai).
Idrettsstyret, 1. visepresident fra 2004 - d.d.
President i Norges funksjonshemmedes idrettsforbund, 2000-2007.
Tillitsvalgt i Fossum Idrettsforening
Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, 1988 - 2000. Bl.a. som underdirektør. Engasjementer for Europarådet.
Generalsekretær i Norges Volleyballforbund, 1985 - 1988.
Sekretariatsleder for porgram for idrettsforskning i Norges Allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1980-1985
Språk: Tysk og engelsk

 
2. Visepresident
Navn:  Børre Rognlien
Født:  1944
Fylke:  Oslo
Yrke: Selvstendig næringsdrivende/Leder av Oslo Idrettskrets
Bakgrunn:
Styreleder Oslo Idrettskrets (og Oslo Idrettsråd) 2006-2009.
Generalsekretær i Oslo Idrettskrets 1994 - 2006
President Norges Skøyteforbund 1979 - 1981
Rådsmedlem Stiftelsen Norsk Friidrett 1988 - 1992
Varamedlem til styret i Norges Tennisforbund 1996 - 1998
Styremedlem i Idrettsstyret 2003 - 2006 (ansattes representant)
Kretsoppgaver i håndball og fotball. Leder av ulike idrettslag.
Leder av org.komiteen for VM i ishockey i 1999
Leder av org.komiteen for både EM og VM på skøyter.
Grenleder hurtigløp på skøyter i OL 1989 - 1994
Politisk aktiv fra 1967
- Oslo Bystyre 1979 - 1983 (H)
- Stortinget 1981 - 1985 (H)
Språk: Engelsk og tysk


Styremedlem
Navn: Jorodd Asphjell
Født: 1960
Fylke: Sør-Trøndelag
Yrke: Stortingsrepresentant
Bakgrunn:
Nestleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 2004 - d.d.
Nestleder Sør-Trøndelag Skikrets 2004 - d.d.
Styreleder Granåsen arrangement 2004 - d.d.
Leder av Orkdal IL og avd.leder fotball og ski
Leder av Stortingets Idrettslag 2006 - d.d.
Markedsansvarlig Orkla Fotballklubb 2003 - d.d.
Styremedlem av Orkdal Idrettsråd i mange år
Mange ulike verv/oppgaver i idrettskrets, skikrets, fotballkrets
Fylkessekretær i Arbeiderpartiet 1997 - 2005
En rekke verv i idrett, politikk og næringsliv


Styremedlem
Navn: Camilla K. Haugsten
Født: 1975
Fylke: Oslo
Yrke: Miljø og FoU sjef i Entra Eiendom AS
Bakgrunn:
Programkoordinator i Utviklingsfondet 2008-2010
Fagkonsulent i Norges Røde Kors 2006 - 2008
Styremedlem i Norges Kickboxingforbund 2005 -
Styremedlem i Miljøstiftelsen  Bellona 2002 - 2005
Leder for tilbud til utv.hemmende  i Heming IPU 2001 - 2002.

Styremedlem
Navn: Bodil Heskestad
Født: 1952
Fylke: Rogaland
Yrke: Universitetet i Stavanger
Bakgrunn:
Appellutvalget Norges Skiskytterforbund 2006 -
Visepresident Norges Skiskytterforbund 1997 - 2006
Styremedlem Norges Skiskytterforbund 1995 -1997
Kretsleder i skiskyting 1990 - 1996
Klubbleder i ski og orientering 1985 - 1990
Oppfølging av idrettsgymnas med skiskytterlinje
Leder av NSSF’s jenteprosjekt
Kontorsjef ved Høgskolen/Universitetet i Stavanger 1998 - 2006
Prosjektleder barn og unge i Rogaland Fylkeskommune 1992 - 1995


Styremedlem
Navn: Geir Knutsen
Født: 1959
Fylke: Finnmark
Yrke:  Ordfører i Båtsfjord kommune 2003 - d.d.
Bakgrunn:
Leder Finnmark Idrettskrets 2002 - d.d.
Dommer og spillende trener i volleyball
Rektor  Nordskogen Skole 1994 - 2003
Medlem av kommunestyret (AP)
Fylkestinget 1999 - 2001
Leder i NIFs Barentsutvalg  2003 - d.d.


Styremedlem
Navn: Geir Kvillum
Født: 1959
Fylke: Akershus
Yrke: Direktør, marked og forretningsutvikling
Bakgrunn:
Idrettsstyret, styremedlem 2004 - d.d
Idrettstyret, 2 visepresident 2003 - 2004
Styreleder Friidrettsgruppa Asker Skiklubb 2007 -
Styremedlem European Canoe Assocation 2007 -
President Norges Padleforbund 1998 - 2005
TOTAL Norge, styremedlem 1999 - 2001
Landslagstrener/landslagssjef Norges Padleforbund 1992-1996
Styreleder Bærum Kajakklubb 1990-1994
Språk: Norsk, engelsk

Styremedlem
Navn: Aslak Heim-Pedersen
Født: 1954
Fylke: Aust-Agder
Yrke: Rektor ved Birkenlund Skole i Arendal
Bakgrunn:
Styreleder Aust-Agder Idrettskrets i 4. periode
Nestleder og flere verv i Aust-Agder Seilkrets
Varaordfører i Arendal kommune 1987 - 1992
Medlem av NIFs organisasjonskomite  2003 - 2006
Aktiv dommer i seiling

Styremedlem
Navn: Karette M. Wang Sandbu
Født: 1983
Fylke: Oslo
Yrke: Student/Löplabbet
Bakgrunn:
NUKs (Norges Idrettsforbunds ungdomskomite) representant i Idrettsstyret 2007
Nestleder NUK  2004 - 2007
Styremedlem Friskis & Svettis  Norge 2006 - 2008
Medlem av programstyret i NIFs lederutviklingsprosjekt
Leder/instruktør i Friskis & Svettis fra 2002. Fotball/bandy

Styremedlem
Navn: Terje Wist
Født: 1954
Fylke: Nord-Trøndelag
Yrke: Ass. Revisjonsdirektør i KomRev Trøndelag IKS
Bakgrunn:
Formann Nord-Trøndelag og Trøndelag Fotballkrets 1994 - 2005
Medlem i doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund 2004 - d.d.
Styremedlem, leder, oppmann, trener i Levanger FK og Sp.kl. Nessegutten

Styremedlem
Bjørn Omar Evju (Ansattes representant)

 

 

 

 


Styremedlem
Gerhard Heiberg (IOCs representant)


 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.