Idrettspolitisk dokument

Idrettspolitisk dokument 2011-2015:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Vedtatt på idrettstinget 2011

Last ned:
Idrettspolitisk dokument 2011-2015

eller

Trykkeklar/høyoppløslig utgave av Idrettspolitisk dokument 2011-2015

Sammen skal vi gi ”idrettsglede for alle”!

 

 

 2007-2011 

«En åpen og inkluderende idrett» ble valgt som hovedutfordring for idrettspolitikken i tingperioden 2007 til 2011.Last ned Idrettspolitisk dokument 2007-2011

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.