Påmelding av klubb

Alle idrettslag og klubber som ønsker å motta midler fra Idrettens markedspanel må bekrefte dette via denne siden.

Det er kun enkelte funksjoner som kan melde inn idrettslaget/klubben, og personen som innehar funksjonen vil få tilsendt en e-post som bekrefter innmeldingen.

Søk opp klubb/gruppe og velg deretter hvilken person som skal ha bekreftelsen. Dere trenger ikke å besvare e-posten og kan starte med å verve brukere med en gang.

Deres unike url som dere sender medlemmer, supportere osv. vil stå i e-posten - husk at dere også kan sende brukere til siden som heter "Støtt din klubb" og be de søke opp klubben.

Vi vil fortløpende legge ut en del ressurser som klubben kan bruke her