Antidoping

Kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Stiftelsen Antidoping Norge. Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i straffesaker og dopingsaker.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Stiftelsen Antidoping Norge er antidoping-organet for idretten i Norge. Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten. Se www.antidoping.no

 

 

Dopingsaker

Oversikt over avsluttede dopingsaker (fra 2015).
Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

Sak - Idrett - Kjønn - Født - Forhold - Dopingkl - Dom

Sak:
DU 6/15

Boksing - Mann - 1991 - Tilstedeværelse og bruk S1 (tidl. 1A) - Anabole steroider –  Stanozolol, metenolon, boldenon, drostanolon, testosteron - Dom: 2 år 

Sak: DU 25/14
Amerikansk fotball - Mann - 1990 - tilstedeværelse og bruk av narkotiske stoffer (buprenorfin) - Dom: 3mnd

Sak: DU 3/15

Håndball - Mann - 1991 - Tilstedeværelse og bruk - Stimulerende midler – Kokain- metabolitter - Dom: 2 år 

Sak: AU 12/14 DU 9/14
Sykkel - Mann (1972) - Innførsel - S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser/EPO - Dom: 2 år

 

Merk til oversikten:
- Saker som er anket, er plassert inn i år med sist avsagt dom (Appellutvalget/CAS)
- Saker som er anket og ikke ferdigbehandlet, er markert med *

Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg er tilgjengelige i anonymisert versjon på www.lovdata.no.
Pressen kan ved behov henvende seg til utvalgenes sekretariater for en kopi av avgjørelsene. Se NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.