Antidoping

Stiftelsen Antidoping Norge er antidoping-organet
for idretten i Norge.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten.

Vedtaket om å opprette en stiftelse for kontroll og påtalevirksomhet i dopingsaker i idretten ble gjort på Idrettstinget i 2003.

Stiftelsens formål og virksomhetsområder:

- ADN skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. ADN har som formål å drive allmennyttig virksomhet.

- Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten.

Stiftelsen skal, i medhold av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov og avtale mellom NIF og stiftelsen, arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.

Se www.antidoping.no

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.