Antidoping

Kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Stiftelsen Antidoping Norge. Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i straffesaker og dopingsaker.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Stiftelsen Antidoping Norge er antidoping-organet for idretten i Norge. Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten. Se www.antidoping.no

 

 

Dopingsaker

Oversikt over avsluttede dopingsaker (fra 2015).
Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

 

 Idrett Kjønn  Født  Forhold  Dopingkl/stoff  Dom  Sak 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

Avgjørelser fra NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg er tilgjengelige i anonymisert versjon på lovdata.no. Pressen kan henvende seg til utvalgenes sekretariater for en kopi av avgjørelsene.
Se NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg.

Merk til oversikten:
- Saker som er anket, er plassert inn i år med sist avsagt dom (Appellutvalget/CAS)
- Saker som er anket og ikke ferdigbehandlet er markert med *

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.