Foto: Akers avis

Rettigheter og bestemmelser

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser
om barneidrett er virkemidler som skal brukes i
arbeidet med å gjøre norsk barneidrett så god og
helhetlig som mulig.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se Idrettens barnerettigheter
og
Bestemmelser om barneidrett.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Under finner dere utfyllende kommentarer om rettighetene og bestemmelsene forenklet i et skjema. Disse kommentarene er til hjelp for alle særidretter og grener.

Utfyllende kommentarer om rettighetene og bestemmelsene

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett ble behandlet og vedtatt på Idrettstinget 11.-13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.