Friidrettsutøveren Trude Raad fra Breim i Gloppen kommune hevder seg helt i verdenstoppen. (Foto: Edvard Rundhaug)

Døveidrett

På denne siden kan du lese mer om døveidretten i Norge og få noen praktiske opplysninger.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Døveidretten i Norge har en lang og tradisjonsrik historie. I dag organiseres døve idrettsutøvere på lik linje med andre funksjonshemmede idrettsutøvere gjennom særforbundenes aktiviteter.


Informasjon om døveidretten

Døveidretten har en egen nettside, www.doveidrett.no. Denne nettsiden er en uoffisiell webside som har som mål om å samle all informasjon om døveidretten på et sted. 

Selv om webansvarlig sitter i Norges Døveidrettsutvalg (NDI), er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ikke ansvarlig for innholdet på denne siden. Her kan du finne nyheter og generell informasjon om døveidrett som er hentet fra bl.a. døveidrettslag, særforbund, NDI og døveidretten ellers i verden.

 

Bestilling av tolk

www.doveidrett.no finner du informasjon om hvordan man bestiller tolk.
 

Norges Døveidrettsutvalg (NDI)

For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbundene har mest mulig kompetanse på dette feltet har Idrettstyret i NIF opprettet et utvalg som skal se på særskilte utfordringer og være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale organisasjonene. 
 
Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er Norwegian Sports Organisation for the Deaf.
Utvalget er administrativt underlagt NIFs generalsekretær og enheten idrett for funksjonshemmede.

Utvalgets formål er å fremme idrettens utbredelse blant døve i Norge og representerer denne overfor internasjonal døveidrett.Det avholdes et fellesmøte med døveidrettslagene en gang i året.

Norges Døveidrettsutvalg står tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjonene:
ICSD - (International Commitee for sport of the Deaf)
EDSO - (European Deaf Sports Organization)
NBDSF - (Nordiska - Baltiska Døvidrettsforbund)

 

Aktuelle linker:

Møller kompetansesenter

Skådalen kompetansesenter

Nedre Gausen kompetansesenter

Briskeby HLFs skole- og kompetansesenter

Signo kompetansesenter

Bowling for døve.

Fotball for døve.

Se ellers hovedmenyen oppe til venstre på denne siden.

 

  

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.