Klassifisering

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for funksjonshemmede rettferdige.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

Utøvere med funksjonshemning blir delt inn i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemning i forhold til den enkelte idrett. Hvilken klasse den enkelte utøver skal delta i, er en prosess som er ulik fra idrett til idrett. Denne kan inkludere fysisk og teknisk vurdering, samt observasjon i konkurranse og trening. Hver idrett har forskjellig klassifiseringsreglement, og definerer selv minste funksjonshemning for å kvalifisere til deltakelse. Minste funksjonshemning vil variere fra idrett til idrett, og man kan dersom oppleve å tilfredsstille krav til minste funksjonshemning i en idrett men ikke i en annen.

En utøver kan endre klasse i løpet av idrettskarrieren, og dette kan skyldes at utøverens skade/sykdom endrer seg eller at klassifiseringsreglene endres. Klassifisering foretas av godkjente klassifisører (pdf) noe som gjelder alle idretter.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har sammen med særforbund ansvar for nasjonal klassifisering. Ved klassifisering forholder vi oss til det internasjonale regelverket, men en klassifisering i Norge av norske klassifisører er ikke gyldig ved internasjonale mesterskap. Da må man klassifiseres av internasjonale klassifisører.

Klassifisering skal gjøres av en godkjent klassifisør og det er utøvers ansvar å bli klassifisert. Hver klassifisering koster kr. 200,- og skal betales av utøver eller klubb. Reiseutgifter for klassifisør skal også dekkes av den som blir klassifisert. Kostnader ved klassifisering kan være ulik i idretter hvor særforbund har ansvar. 

 

Nordisk samarbeid innen klassifisering:

Det nordiske samarbeidet innen klassifisering skal sikre at behovet for klassifisering i idrettene i Norden blir dekket. Et nettverk fra de nordiske landene har i oppgave å sikre dette gjennom samarbeid med de nasjonale handikapidrettsforbundene og særforbundene. Dette innebærer utdanning av nye klassifisører og videreutdanning av etablerte klassifisører etter behov. Målet er også å få satt mer i system en utveksling av klassifisører mellom de nordiske landene (excel).

Er det behov for å hente en klassifisør fra et av de nordiske landene, ta kontakt med kontaktpersonen i det aktuelle landet (nordisk nettverk innen klassifisering):

Kerstin Brodin, Sverige: Ansatt i det Svenske Handikapidrettsforbundet og nasjonal klassifisør: kerstin.brodin@shif.rf.se tlf: +46 (0)8 699 62 60

Leena Kummu, Finland:  Communication and Relations Manager, NPC Finland: leena.kummu@paralympia.fii tlf: +358 50 569 1836

Marjun í Jákupsstovu, Færøyene: Nasjonal klassifisør: mj1705a2@skulin.fo

Dorthe Bjerre Krogh, Danmark: Medlem av medisinsk komité i det Danske Handikapidrettsforbundet: dorthekrogh@hotmail.com  

Guðbjörg Ludvigsdóttir, Island: Nasjonal klassifisør: gudbjl@landspitali.is

Tore Aasen Øderud, Norge: NIF: tore.aasen.oderud@idrettsforbundet.no tlf: +47 21 02 94 82

Det vil også bli arrangert en nordisk konferanse innen klassifisering hvert 3. år.

Det Nordiske samarbeidet er forankret i det Nordiske Handikapidrettsforbundet (NordHIF).

Skulle det være noen spørsmål knyttet til dette samarbeidet, ta kontakt med Tore Aasen Øderud: tore.aasen.oderud@idrettsforbundet.no tlf: 21 02 94 82.

 

 

Relevante dokumenter:

Klassifiseringsskjema

Praktisk informasjon om klassifisering

Informasjon til utøver som skal klassifiseres

Samtykkeerklæring fra utøver

Protestreglement og protestskjema

IPC Koden


Audiogram

Regler audiogram

Hørsdelshemmede - informasjon.

Synshemmede - informasjon og klassifiseringsskjema.


Har du spørsmål? Kontakt det særforbundet i den idretten du har spørsmål til eller NIF v/fagkonsulent Tore Aasen Øderud på telefon 21 02 94 82, mobil 97 04 48 75 eller på e-post: tore.aasen.oderud@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.