Aktivitetsmateriell/ publikasjoner

Under er det diverse linker til materiell og publikasjoner som kan bidra til å øke kunnskapen om fysisk aktivitet for funksjonshemmede.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Materiell:

Tegnspråk:
Tegnspråk 1 (diverse idretter)


Tegnspråk 2 (interaktiv læring)


Tegnspråk 3 (Norsk Tegnordbok)


Tegnspråk 4 (kjøp diverse materiell via nettet)
Aktivitetshjelpemidler:
Veileder aktivitetshjelpemidler (pdf)Aktiviteter generelt:
Aktivitetshåndboka (pdf)

65+ Øvelser for å holde seg i form (pdf)Aktiviteter gymsal:
Aktivitetshefte 1 (pdf)


Aktivitetshefte 2 (pdf)


Aktivitetshefte 3 (pdf)Idebok: Tilrettelegging av fysisk aktivitet i sal


Idehefte - Fra lek til friidrett. Basistrening med tilpasninger for barn og unge med spesielle behov (pdf)Fallskjerm
 


Inkludering i kroppsøvingstimer (pdf, dansk)

Aktiviteter friluftsliv:
Tipshefte: Friluftsliv for funksjonshemmede 1 (pdf)


Tipshefte: Friluftsliv for funksjonshemmede 2 (pdf)


Eksempelsamling - om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter (pdf)


Anbefalinger - Friluftsliv for funksjonshemmedeAktiviteter vinter:
Tipshefte: Vinteraktiviteter for funksjonshemmede (pdf)

 

Psykiske lidelser:
Tipshefte: Tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser (pdf)

 

Tipshefte om hvordan starte tilbud i lag:
Over 40 gode eksempler på hvordan idrettstilbud kan etableres i lag/klubber (pdf)

 

Integrering:
Idehefte integrering inkl. arbeidshefte

 

Inkludering:
Inkluderingsveileder - miniguide


Informasjonsbrosjyrer særforbund:

Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 1 (Motorsport)


Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 2 (Svømming)

Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 3 (pdf, Gym og turn)


Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 4 (pdf, Bordtennis)


Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 5 (pdf, Ski)

Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 6 (pdf, Bueskyting)


Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 7 (pdf, Friidrett)


Brosjyre om integrering i særforbund: Eksempel 8 (pdf, skyting)


 

Diverse særforbund:
Særtrykk Norsk Golf - handikapjegerne (pdf)Idehefte - Fra lek til friidrett. Basistrening med tilpasninger for barn og unge med spesielle behov (pdf)Eksempel brosjyre - Frihet i vann


Eksempel brosjyre idrett på kretsplan.


Eksempel plakat - Nysgjerrig på friidrett? (pdf)


Bok om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser.


Hva er Goalball? (pdf)

Tips om tilrettelegging av svømming for funksjonshemmede (YouTube)
Kompetanse (kurs/moduler):

Modul 1: Idrett for funksjonshemmede (pdf)


Modul 2: Barneidrett (pdf)


Modul 3: Motorisk utvikling og læring utviklingshemmede / barn (pdf)


Modul 4: Utviklingshemmede (pdf)


Modul 5: Synshemmede (pdf)


Modul 6: Hørselshemmede (pdf)


Modul 7: Gloser i startfasen (tegnspråk) (pdf)


Modul 8: Bevegelseshemmede (pdf)


Modul 9: Sykdommer og skjulte funksjonshemminger (pdf)


Aktivitetslederkurs "Trening av mennesker med utviklingshemning"  (pdf)


Ledsaging av synshemmede (pdf)
Idebøker (Beitostølen Helsesportssenter):
Idebok: Alpint for alle


Idebok: Langrenn for alle

Idebok: Orientering for alle

Idebok: Klatring for alle

Idebok: Ridning for alle

Idebok: Bordtennis for alle

Idebok: Skileik for alle


Idebok: Svømming for alle


Materiell nordiske land:
Materiell fra Sverige


Materiell fra DanmarkOrgansiering av idretten i Norge:
Brosjyre om organisering av idrett for funksjonshemmede i Norge (pdf)

 

Samarbeidsmodeller:
Samarbeidsmodeller - "nøkkelen til økt fysisk aktivitet for funksjonshemmede (pdf)


FysFunk - modeller for lokalt kompetansenetteverk (pdf)


Publikasjoner:

 

Abstrakter fra VISTA-konferansen 2011.


Idrett for alle - en studie av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet (Senter for idrettsforskning, NTNU).

 

Tilrettelagt klatring for barn med cp (prosjektoppgave Vegard Strøm). 


Fysisk aktivitet og idrett - en pilotstudie av utviklingshemmedes aktivitet (Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik)


Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne i barnehage og skole. (Universitetsforlaget)Idrett flytter grenser - for barn med autisme og ADHD (dansk bok) 
 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.