Grasrotandelen

Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må idrettslaget på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.

Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden.

Registrer ditt idrettslag elektronisk i Frivillighetsregisteret

Klubbsupport
NIF Klubbsupport skal støtte klubbene. De har åpningstid alle hverdager (mandag - fredag) kl. 08.00 til 20.00. Vi anbefaler at klubbene benytter e-post for å stille spørsmål, hvis dette er mulig.

- Telefon til klubbsupport: 03615
- E-postadresse: klubbsupport@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.