Spørsmål og svar

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Altinn
Q: Hvor logger jeg inn for å registrere klubben i Frivillighetsregisteret?

A: Dette gjøres på www.altinn.no

Q: Hva trenger jeg for å logge inn i på Altinn?
A: I vår veiledning foreslås det at man benytter PIN-kode fra skattekortet eller engangskode fra selvangivelsen. I tillegg kan man benytte smartkort fra Buypass, engangskode fra brev bestilt på Altinn eller bestille passord og benytte engangskode
på SMS (Se veiledningen fra Brønnøysundregistrene).

Frivillighetsregisteret
Q: Må alle klubber registrere seg i Frivillighetsregisteret?
A: Nei, det er helt frivillig. Men, de som vil motta Grasrotandel må registrere seg.

Q: Kan grupper eller lag registrere seg?
A: Nei. Kun selvstendige, selveiende, frivillige medlemsorganisasjoner kan registrere seg. I norsk idrett er det idrettslaget/bedriftsidrettslaget som er en formell juridisk enhet. Grupper og lag er å betrakte som interne organisasjonsledd.

Q: Kan bedriftsidrettslag registrere seg?
A: Ja.

Q: Kan andre type foreninger enn klubber registrere seg? Eks. dommerforening?
A: Ja. En all verdens ulike frivillige sammenslutninger kan registrere seg. Men det er ikke det samme som å kunne motta Grasrotandel eller være medlem i NIF.

Q: Når et bedriftsidrettslag har mange lokallag rundt omkring i landet, og disse er registrert samlet i Brønnøysund under ett og samme organisasjonsnummer, kan da hvert enkelt lag registrere seg? Eller er det bare hovedlaget som kan registrere seg?
A: Det er kun hovedlaget som har rett til å registrere seg, hvis lokallagene ikke er selvstendige, selveiende, frivillige medlemsorganisasjoner.

Q: Må man registrere seg innen 7. januar?
A: Nei, man kan registrere seg når som helst og velger dette selv.

Q: Dersom vi gjør endringer i vedtekter/årsmøteprotokoll – må dette oppdateres?
A: Ja, organisasjonen har plikt til å oppdatere disse ved endringer.

Q: Hvilke skjemaer trenger jeg?

A: Vedtekter, Stiftelsesdokumenter og Årsmøteprotokoll.

Q: Kan vi velge Daglig leder som kontaktperson, selv om styrets leder anbefales?
A: Ja. Dette bestemmer klubben selv. Styrets leder er kun en anbefaling.

Q: Koster det noe å være med i Frivillighetsregisteret?
A: Norsk Tipping betaler registreringsgebyret i Frivillighetsregisteret for alle organisasjoner som har rett til å delta i Grasrotandelen, og som registrerer seg innen utløpet av 2009. Registreringsgebyret er satt til 250 kroner.
Grasrotandelen

Q: Hva er Grasrotandelen?
A: Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 % av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon.

Q: Hva må klubben gjøre for å motta midler fra Grasrotandelen?
A: Registrere seg i Frivillighetsregisteret.

Q: Når starter Grasrotandelen?
A: Grasrotandelene lanseres 1. mars 2009.

Q: Hvor mange prosent tilfaller klubben?
A: 5 % av innsatsbeløpet (uavhengig om man vinner eller ikke). Andelen fra de nye spillterminalene blir noe mindre.

Q: Blir innsatsen mindre hvis man gir bort 5 % grasrotandel?
A: Nei. Grasrotandelen tas av Norsk Tippings drift før man fordeler premier. Din innsats og gevinstmuligheter endres ikke.

Q: Når og hvordan får klubben penger?
A: Utbetaling av midler fra ordningen vil skje direkte fra Norsk Tipping til organisasjonen, tre ganger årlig.

Q: Får klubben penger fra januar eller fra mars?
A: Selv om Grasrotandelen ikke lanseres før mars, så får klubben andel fra alle innsatser som er registrert på spillerkortet etter 11. januar.

Spillerkortet
Q: Hva er et spillerkort?
A: Alle som spiller hos Norsk Tipping må ha et spillerkort fra 2009. Det er også dette spillerkortet som skal benyttes på de nye spilleterminalene.

Q: Hvorfor innføres obligatorisk spillerkort?
A: Såkalt ”registrerte spill” gir mulighet for å overvåke og kontrollere at den enkelte ikke spiller seg fra gård og grunn (det settes grenser). Samtidig forhindrer det muligheten for hvitvasking av penger gjennom uregistrerte spill.

Q: Hvor registrerer jeg spillerkortet mitt mot klubben min?
A: Det vil komme mye informasjon i februar. Man kan velge fra en oversikt over mulige grasrotorganisasjoner hos sin tippekommisjonær eller på Norsk Tippings nettside.

Q: Kan jeg registrere spillerkortet mitt mot flere klubber?
A: Nei, det er kun mulig å velge én klubb. Det er derimot mulig å bytte klubb så ofte man vil.

Q: Jeg finner ikke klubben min, hva gjør jeg da?
A: Det er bare mulig å registrere spillerkortet mot klubber som er registrert og godkjent i Frivillighetsregisteret. Dersom klubben ikke har registrert seg er det ikke mulig å velge denne.

Enhetsregisteret
Q: Vi er registrert i Enhetsregisteret – kan man ikke hente opplysningene derfra?
A: Jo. Frivillighetsregisteret bygger på Enhetsregisteret. Når klubben oppgir organisasjonsnummeret, vil mange data være automatisk ivaretatt. Men de opplysningene som er spesielle for Frivillighetsregisteret må man fylle ut (se arbeidsliste for klubber med organisasjonsnummer).

Q: Vi er registrert i Enhetsregisteret – må vi registreres på nytt i Frivillighetsregisteret?
A: Nei, bare noe tilleggsinformasjon. Frivillighetsregisteret bygger på Enhetsregisteret. Når klubben oppgir organisasjonsnummeret, vil mange data være automatisk ivaretatt. Men de opplysningene som er spesielle for Frivillighetsregisteret må man fylle ut (se arbeidsliste for klubber med organisasjonsnummer).

Q: Hvordan vet vi/kan vi finne ut om vi er registrert i Brønnøysund/Enhetsregisteret?
A: Man kan søke etter foretak/enheter på http://www.brreg.no/. Kontakt eventuelt Brønnøysund på tlf 75 00 75 00.

Q: Vi er registrert i Enhetsregisteret med et juridisk nummer. Bør vi registrere alle undergruppene som egne undernummer til det juridiske organisasjonsnummeret?
A: Nei. Det er kun idrettslaget som er en selvstendig juridisk enhet som skal registreres.

Ansatte
Q: Skal vi velge ”Nei” selv om vi har ansatte? Må vi ikke registrere dette? Hvordan registrerer vi i så fall dette senere? Er det ikke like greit å registrere dette med en gang?
A: De fleste med ansatte er allerede registrert og har organisasjonsnummer. Men hvis man ikke har det, og har ansatte, må man svare ”Ja” og registrere seg.

Merverdiavgift
Q: Vi er mva-registrert. Hvorfor skal vi velge ”ikke” og så endre dette senere?
A: De som er i mva-registeret er allerede registrert i enhetsregisteret og har organisasjonsnummer. Men hvis man ikke har det, og vet at man skal inn i mvaregisteret, kan man svare ”Ja” og registrere seg.

Idrettsregistreringen
Q: Hva er forskjellen på Idrettsregistreringen og Frivillighetsregisteret?
A: Idrettsregistreringen er en årlig rapportering av medlemstall og aktivitetstall som gjøres til NIF. Disse tallene danner grunnlag for bl.a. lokale aktivitetsmidler. Denne registreringen er obligatorisk for alle idrettslag og bedriftidrettslag. Frivillighetsregisteret er et register over organisasjoner som ønsker å motta midler fra
Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Dette registeret er frivillig å melde seg inn i.

Q: Må vi fortsatt gjøre Idrettsregistreringen selv om vi registrerer oss i Frivillighetsregisteret?
A: Ja, dette er to forskjellige registreringer. Idrettsregistreringen er obligatorisk å gjennomføre for alle idrettslag og bedriftidrettslag. Neste år vil det imidlertid være mulig å gjøre begge registreringene i ett og samme system.

Q: Blir ikke dette dobbeltarbeid?
A: Jo, det første året må vi leve med dette dobbeltarbeidet. Men i fremtiden er vi lovet at Frivillighetsregisteret skal bli automatisk oppdatert når klubbene har gjort jobben sin gjennom idrettsregistreringen.

Fødselsnummeret
Q: Hvorfor må vi registrere fullt fødselsnummer?
A: Frivillighetsregisteret er et offentlig register og bygger på folkeregisteret når det gjelder å identifisere personer entydig.

Q: Betyr dette at fødselsnummeret vil vises på internett?
A: Nei. Både Brønnøysundregistrene og Idretten vil bare benytte denne informasjonen for å sikre entydig identifikasjon internt. Slik informasjon vil ikke være synlig eller søkbar på interntt.

Annet
Q: Må man i følge NIFs lover avholde årsmøte hvert år eller kan dette avholdes annethvert år?

A: Spørsmål om NIFs lover eller regler kan rettes til respektiv idrettskrets.

Q: Vil opplysninger som legges inn bli tilgjengelig for alle?
A: All informasjon i registeret vil være offentlig, med unntak av fødselsnummer. Eksempler på informasjon som vil være tilgjengelig fra registeret: Organisasjonsnummer, organisasjonsform, adresse- og kontaktinformasjon, informasjon om hva slags virksomhet organisasjonen driver, opplysninger om
rolleinnehavere med mer.

Q: Hvor kan man få svar på tekniske spørsmål vedrørende selve løsningen?
A: Altinn brukerservice. Telefon: 75 00 60 00. E-post: support@altinn.no

Q: Hvilket filformat må jeg benytte for vedleggene jeg skal laste opp?
A: Løsningen kan håndtere vedlegg som lastes opp i disse formatene: Portable Document Format (.PDF)
Microsoft Word (.DOC - ikke .DOCX)
.BMP
.JPEG
.PNG
.TIFF
Microsoft Office 2007
Løsningen kan ikke håndtere filformatet fra Microsoft Word 2007 (.DOCX). Bruker du denne versjonen av Word, må du lagre dokumentet som et Word 97-2003 dokument. Portable Document Format (PDF). For at løsningen skal kunne håndtere vedlegg i PDF-format, må dokumentet lagres uten begrensninger. Kontroller dokumentegenskapene og pass på at dokumentet
ikke er beskyttet.

Stiftelsesdokument
Q: Må vi ha det originale stiftelsesdokumentet?

A: Nei. Men, det beste er selvsagt stiftelsesdokument hvis det finnes. Hvis ikke kan du bruke en kopi av protokoll fra siste årsmøte eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag.

Q: Hvordan får vi et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag?
A: NIF har sendt ut en e-post til alle klubber med e-postadresse. Fra denne ”klippes” teksten ut og limes inn i et tekstdokument. Dette dokumentet brukes som ”stiftelsesdokument”.

Vedtekter
Q: Må vi ha de oppdaterte originale vedtektene?
A: Legg helst ved en fil som inneholder idrettslagets sist oppdaterte Lov. Alternativt kan dere sende inn en revidert Lovtekst som er i tråd med Idrettstingets vedtak og
Idrettsstyrets sist vedtatt lovnorm.

Q: Vedtektene er ikke oppdatert i tråd med de siste endringene i lovnormen.
A: Hvis dere har de siste vedtektene som er vedtatt på et årsmøte, anbefaler vi at dere bruker en digital versjon av disse. Hvis ikke, kan dere fylle ut lovnormen som ligger på idrett.no. Vedta denne midlertidig i klubbstyret, for så å behandle loven på det første ordinære årsmøtet i klubben.

Årsmøteprotokoll
Q: Må vi ha skannet versjon av årsmøteprotokollen?
A: Nei. Det er ikke et krav, men selvsagt det beste. Dere kan levere tekstfilen av protokollen. Da må det stå ”sign” etter alle navnene som har underskrevet den originale protokollen.

Q: Må årsmøteprotokoll være signert?
A: Nei. Det er ikke et krav. Men hvis dere leverer tekstfilen av protokollen, må det stå ”sign” etter alle navnene som har underskrevet den originale protokollen.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.