Idrettsavtaler

Her presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer i NIF.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Klubbforskring
If og NIF tilbyr en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris.

Flyreiser med SAS Sport
Med SAS sportspriser får alle medlemmer tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter.

Leiebil med Hertz
NIF har Hertz Bilutleie som offisiell leverandør av leiebiltjenester. Avtalen er gjort gjeldene for alle særforbund, klubber og idrettslag i Norge. Avtalen kan også benyttes ved private leieforhold.

Hotellopphold hos Scandic
Scandic er idrettens leverandør av hotell- og konferansetjenester. Avtalen gir gunstige overnattinger.

Telefoni og internett
Telenor og NIF har inngått en rabattavtale som gjelder for alle forbund, kretser og klubber.

Avfallshåndtering
Idrettslag får rabatter på utstyr, transport og tjenester fra Ragn-Sells for avfallshåndtering på idrettsarrangementer.

Regnskapstjenester 
Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med økonomihuset Consis om regnskapstjenester og økonomisk rådgivning. Alle idrettslag får et rabattert tilbud på disse tjenestene.

Se også:

Støtteordninger for en oversikt over ordningene som ditt idrettslag kan søke midler fra

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.