Foto: IOC

NIFs internasjonale engasjement

Siden 2012 har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) hatt en samlet internasjonal avdeling som i hovedsak jobber med internasjonale idrettsspørsmål, idrettspolitikk og idrettens utviklingssamarbeid. På disse sidene kan du lese mer om NIFs internasjonale engasjement, internasjonale idrettsorganisasjoner, internasjonale skoleringsmuligheter og internasjonale støtteordninger, samt informasjon om idrettens utviklingssamarbeid.

NIFs 54 særforbund jobber også internasjonalt gjennom selve idrettsaktiviteten, men også idrettspolitisk gjennom representasjon og tillitsverv i europeiske og internasjonale særforbund. I tillegg jobber også Olympiatoppen internasjonalt med kontinuerlige forberedelser til de neste olympiske og paralympiske leker.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

NIF ønsker å være oppdatert på det som skjer i den internasjonale idrettsverden fordi det internasjonale arbeidet påvirker idretten og aktiviteten som foregår i Norge. Arbeidet NIF gjør nasjonalt skal også være med å påvirke det internasjonale idrettsarbeidet.

NIF jobber systematisk og bevisst for å øke sin internasjonale innflytelse, blant annet ved å være representert i internasjonale idrettsorganisasjoner, -styrer og -komiteer. Dyktige representanter fra norsk idrett deltar jevnlig i ulike fora for å tilegne seg nyttig kunnskap fra internasjonale idrettskolleger som igjen vil føre til økt kunnskap i norsk idrett. Samtidig ønsker NIF å styrke sin posisjon internasjonalt ved å promotere NIFs organisasjonsmodell (Den norske idrettsmodellen), den norske Toppidrettsmodellen og Barneidrettsbestemmelsene.

I NIFs idrettspolitiske dokument ”Idrettspolitisk dokument 2011-2015” (IPD) nevnes to hovedmål for NIFs internasjonale arbeid og NIFs internasjonale utviklingssamarbeid. Du kan lese mer om dette i IPD (s.15).

Når idrett blir brukt som et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk, er det NIFs rolle å sørge for at idrettens egne interesser og aktiviteter står i fokus. NIF fungerer som internasjonal samfunnskontakt opp mot norske myndigheter og skal jobbe for å styrke norsk idretts posisjon der det tjener norsk idretts interesser og kjerneaktivitet.

Gjennom Idrettens utviklingssamarbeid ønsker NIF å bidra internasjonalt til at barn og unge i Sør kan påvirke sitt eget og andres liv i positiv retning, først og fremst gjennom idrett, fysisk aktivitet og lek.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.