Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettens Fredskorps

Har du lyst til å bruke idrettserfaringen din i en spennende del av verden? Nå kan erfaringen og utdanningen din fra idretten bety noe helt spesielt, samtidig som du får en opplevelse for livet. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gir idrettsungdom anledning til å benytte sin idrettsfaglige kompetanse i det sørlige Afrika og arbeidet er tuftet på idrettens grunnverdier; glede, helse, fellesskap og ærlighet.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

 


NIF søker årlig idrettsfrivillige i alderen 20 til 28 år. Som idrettsfredskorpser vil du få nye impulser og økt kunnskap, samt lære mer om idrett som virkemiddel i utviklingsarbeid. Du vil jobbe for en av NIFs samarbeidspartnere i Zambia eller Zimbabwe med ulike idrettsprosjekter i ett eller flere lokalsamfunn. Idrettsfredskorpserne som har jobbet i Sør sitter igjen med positive erfaringer og en unik kompetanse.

Idrettens fredskorps – hva er det?
NIF har siden 1997 sendt ut rundt 300 idrettsfredskorpsere som har jobbet med idrett for utvikling i det sørlige Afrika. Som idrettsfredskorpser får du en helt unik erfaring og opplevelse ved å jobbe med idrett og utvikling i lokalsamfunn i Zambia eller Zimbabwe, og du har mulighet til å kombinere arbeidet med studer på Norges idrettshøgskole. Ved å bo hos en afrikansk vertfamilie får du en kulturopplevelse utenom det vanlige. NIF har som mål å rekruttere 10-15 personer i året til våre samarbeidspartnere i Sør, samt å motta 8-10 afrikanske idrettsfrivillige fra NIFs partnere i Sør. Programmet er finansiert av Fredskorpset. Fredskorpset jobber med utveksling og har som mål å gjøre verden «mindre».

Hvorfor bli en idrettsfredskorpser?
Idrettsutveksling betyr sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer. Samtidig vil det å være idrettsfredskorpser også by på nye utfordringer og mye arbeid. Du må være innstilt på å tilpasse deg lokale forhold. Som idrettsfredskorpser i det sørlige Afrika skal du også være ambassadør for den norske idrettsbevegelsen.

NIF vet at idrett representerer noe positivt både for individer, for lokalsamfunn og for storsamfunn. Idretten gir oss glede gjennom fysisk aktivitet og gode sosiale miljøer og har en iboende egenverdi. Utvikling av idrettsorganisasjoner og kompetanseheving innenfor ulike idrettsgrener står derfor sentralt i NIFs internasjonale utviklingssamarbeid. I tillegg til at idrettsutvikling er et mål i seg selv, mener NIF i sitt internasjonale utviklingssamarbeid at det er et mål å bruke idrett som virkemiddel for å skape utvikling i samarbeidslandene på andre områder enn kun idretten.

Engasjementet gjennom NIFs idrettsprosjekter gir deltakerne innføring og mulighet til å praktisere demokratiske styringsformer. Ved å satse på lederutdannelse, ved å bygge små lokale idrettslag med frivillig deltakelse og ved å understøtte organisasjon og selvhjelp, er utviklingssamarbeid med idrett som virkemiddel blitt mye mer enn fotball, friidrett og nettball. Å engasjere mennesker til idrett, er å styrke eget lokalmiljø, egen kompetanse og gi grunnlag for noe å være stolte av.

Vil du kombinere oppholdet som idrettsfredskorpser med studier i ”Idrett, kultur og utviklingssamarbeid” ved NIH (60 studiepoeng) kan du lese mer om studiet på NIHs nettsider.

Søknadsfrist: 15. februar 2015
Elektronisk søknadsskjema


Idrettens fredskorps dekker/inkluderer:
1. Flybilletter eller annen transport til alle kurs og feltopphold
2. Visum og forsikring
3. Vaksinasjoner (opptil kr. 1.500)
4. NIFs tre dagers uttaks- og utreisekurs
5. Kurs i mottakerland (gjennomføres i begynnelsen av august)
6. Kost/losji hos vertsfamilie
7. 2 dagers kursing av Fredskorpset
8. Hjemkomstseminar
9. Informasjonsarbeid etter hjemkomst til Norge
10. Deltakelse på Olympisk Akademi i august/rett før avreise

Utreise
Du vil reise til enten Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika i slutten av august 2015. Oppholdets varighet er 10 måneder. Deltakelse krever en betaling på 20.000 kr, hvorav 10.000 kr tilbakebetales etter fullført opphold og informasjonsarbeid.

Eksempler på arbeidsoppgaver:
1. Kursing, veiledning og evaluering i samarbeid med kroppsøvingslærere i skoletiden og etter skoletid.
2. Skoleidrett; for eksempel å introdusere en ny idrett eller bistå i organisering av turneringer og festivaler.
3. Å fremme idrett i lokalmiljøet, som for eksempel å bistå i opprettelsen av en basketballklubb eller motivere flere jenter og kvinner til å drive med idrett. Tilrettelegge for kurs, skolering og oppfølging for trenere og ledere, slik at også jenter og kvinner blir ledere.
4. Bruk av idrett som metode for å øke kunnskap om bl.a. HIV/AIDS, rusmisbruk og andre samfunnsutfordringer.
5. Samarbeide med lokale idrettsorganisasjoner (organisasjonsbygging/kompetanseoverføring), andre frivillige organisasjoner og lokale myndigheter.
6. Administrativt arbeid.
7. Informasjonsarbeidet i etterkant av oppholdet.


Les mer om hverdagen til dagens idrettsfredskorpsere på deres blogger:

Kristoffer: http://krisiverden.blogspot.no
Nicolaj: http://nicolajmj.blogspot.com
Håkon: http://idrettseventyr.blogg.no/
Marie: http://tumbleweedinafrica.wordpress.com/
Jon Eivind: http://jonsivertsen.tumblr.com/
Christian: http://christianpettersen27.blogspot.com
Maria: http://kultursjokket.blogg.no/
Ole Henrik: http://olehenrikvik.blogspot.com/


Partnerorganisasjoners nettsider:

·         Sport and Recreation Commission Zimbabwe (SRC)

·         Response Network

·         NOWSPAR

·         Edusport

·         Sport in Action

·         Olympic Youth Development Centre (OYDC)

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.