Idrettsarrangement - eierskap og samarbeid

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Eierskap til idrettsarrangementer
(Rapport 2014)

Rapporten omhandler eiendomsrett til arrangementer der idrettens eierskap
utfordres av eksterne kommersielle aktører. Oftest aktualiseres
problemstillingen gjennom arrangementer hvor private, og/eller kommersielle aktører
ønsker å avvikle konkurranser alene eller i samarbeid med den organiserte frivillige
medlemsbaserte idretten.


 

 

 Eierskap til idrettsarrangementer (2014)

 


Samarbeid om idrettsarrangement
(Veileder 2012)

 

Veileder for idrettslag som skal samarbeide med private/ kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement.

 

 

 


 Samarbeid om idrettsarrangement

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.