Internettløsninger for idretten

www.idrett.no er et kategoridomene som alle medlemsorganisasjoner kan benytte seg av.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

www.idrett.no er en portal for den samlede organiserte idretten i Norge, som administreres av Norges idrettsforbund.

Idrett.no og subdomener under idrett.no er reservert av Norid for å sikre at alle idrettsorganisasjoner kan samle seg i en oversiktlig og forutsigbar struktur.

Subdomener for idrett.no kan brukes av alle organisasjoner som driver organisert idrett i Norge, f.eks klubbnavn.idrett.no, idrettsgren.idrett.no, idrettslag.idrett.no

Det er krav til dokumentasjon og godkjent organisasjonsnummer.

Vil du vite mer om kategoridomener, se regelverk:  http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-c.html

Ønsker du å registrere subdomene for din organisasjon?

Send en e-post til support@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.