Idrettsmerket

Velkommen som idrettsmerketaker!

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på. Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem.  

Idrettsmerket ble innstiftet den 29. mai 1915 på et fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. På det tidspunktet fikk kun menn lov til å delta. Kvinnene ble med i 1934. Kravene til idrettsmerket er revidert flere ganger, og etterhvert er også øvelsesutvalget utvidet. De siste årene har over 20 000 mennesker tatt idrettsmerket hvert år.

Administrasjonen av idrettsmerket
Det er Ann Katrin Eriksson i Norges idrettsforbund som administrerer idrettsmerket. Hun kan kontaktes på e-post:
annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no eller mobil 21029000. 

Idrettsmerkene bestilles hos nærmeste idrettskrets. Idrettskretsen har oversikt på arrangement og samlinger for idrettsmerketakere.

Alt du trenger å vite om idrettsmerket:
Beskrivelse av idrettsmerket

Reglement

Beskrivelse (flash)

Reglement

Skjema for rapportering av avlagte idrettsmerkeprøver (for å åpne word-fil trykk "cancel" to ganger når innloggingsvinduet dukker opp)

Send inn, eller rediger/fyll ut skjema i word og send det som vedlegg pr. e-post til annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no 

Kontrollkort

Årbok for idrettsmerket
Ved å føre årbok får du oversikt over dine resultater i ulike øvelser år for år.

Statistikk over avlagte Idrettsmerkeprøver 2007-2011

Diplomvinnere
Antall oppnådde 40-, 50- og 60-års merker med diplom
på landsbasis i perioden 2001 – 2010.

40 år:  1397
50 år:    381
60 år:     67

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.