Momskompensasjon

Det er to ordninger for momskompensasjon:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

 

Vare- og tjenestemoms: kompensasjon

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august.


Idrettsanlegg: Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Søknadsfristen for kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg er 1. mai.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.