Hva er klubbutvikling?

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kompetanseseksjonen i NIF har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy som presenteres på disse nettsidene. Utvikling og oppfølging av fellestilbudene innen klubbutvikling skjer i samarbeid mellom NIF/idrettskretsene og særforbundene.

Fellestilbudene skal være slik at de kan ivareta ulike typer klubber med deres beov og interesser. Det er derfor laget noen  premisser som skal gjelde for klubbutviklingen.

 
Premisser for felles klubbutvikling i idretten

  1. skal kunne brukes av klubber i både store og små forbund,
  2. skal ivareta behovene for små og store klubber,
  3. skal være enkelt å forstå og sette i gang,
  4. skal fungere i en god helhet der de ulike delene i tilbudet har sammenheng og  ikke forstyrrer hverandre,
  5. skal være enkelt for særforbund og idrettskretser å knytte egne kompetansetiltak til de tiltakene som utvikles gjennom kompetanseseksjonen,
  6. skal skape reelle effekter i klubbene.
  7. skal sette klubbene og deres behov i sentrum 

Organisasjonshjulet viser hovedområdene i alle klubber. Hvis klubben jobber med god balanse mellom alle de seks områdene i hjulet, vil klubben fungere godt. 

Klubbutvikling
Først benyttes virkemidler som belyser klubbens nåværende situasjonen og hvilke behov som eksisterer innen alle de seks områdene i klubben. 

Virkemidler: Klubbesøk og startmøter. 

Klubbesøk og/eller startmøtet danner utgangspunktet for valg av det klubben gjør videre. Det settes gjerne i gang flere små og store tiltak for å få til en bedre utvikling på spesifikke områder i klubben. Det benyttes deretter virkemidler for å sikre fremdrift og gjennomføring av det klubben selv velger å sette i gang.

Virkemidler: Oppfølgingsmøter med evaluering og veien videre

Spesifikk klubbutvikling er virkemidler (verktøy, prosesser eller kurs) som benyttes for å forbedre de spesifikke områdene i organisasjonshjulet. 

Eksempler på virkemidler: 

Prosesser
- virksomhetsplan i klubben, bygge anlegg eller starte opp et arrangement.

Kurs
- formelle kurs for trenere, ledere/styret eller spesielle funksjoner i klubben som økonomiansvarlige og anleggsansvarlige.

Verktøy
- for å forenkle klubbarbeidet eller skape mer effektiv drift: Medlemssystemer, elektroniske hjelpemidler, maler eller reglementer...

 

Sammenhengen i klubbutviklingsprosesser vises i figuren under.

 

 

Noe for din klubb?

Alle klubber kan få hjelp til å starte en utviklingsprosess.
Kontakt din særkrets / ditt særforbund eller din idrettskrets og be om et besøk av en klubbveileder.

Våre veiledere møter alltid klubbene der de er i dag og hjelper klubbene å sette i gang med en utvikling som klubbene selv ønsker.

Slik bestilles klubbutvikling

Fleridrettslag: Kontakt egen idrettskrets.
- Oversikt idrettskretser

Særidrettslag eller særidrettsgruppe i et fleridrettslag: Kontakt eget særforbund.
- Oversikt særforbund

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.