Kompetanseutvikling

Utviklingsavdelingen skal bidra til at at særforbund og idrettskretser kan tilegne seg nødvendige forutsetninger og nok kompetanse til å jobbe med utvikling av klubbene innen eget særforbund eller egen idrettskrets. Avdelingen har ansvar for å følge opp felles utviklingsstrategi med rammer, retningslinjer og tilbud for utvikling av klubbene.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

På området kompetanseutvikling har avdelingen sitt mandat fra kompetanseutvalget. Et viktig mål er å realisere strategiene innen kompetanseutvikling i idrettspolitisk dokument (IPD).

Retningslinjer:
Særforbund og idrettskretser skal gi et godt og helhetlig kompetansetilbud til medlemsklubbene i norsk idrett. Det er utarbeidet retningslinjer for å sikre et best mulig samarbeid på kompetansearbeid. Retningslinjene finner du her


Ansatte
i kompetanseseksjonen: 

  Kathrine Godager, Rådgiver

  • Skolere veiledere for start- og oppfølgingsmøter
  • Videreutvikling av metode, prosess og materiell for start- og oppfølgingsmøter.
  • Fagansvarlig for Lederkurs for ungdom 15-19 år
  • Oppdatering og utvikling av klubbguiden.no
  • Kathrine nås på telefon: 91881747 og mail: kathrine.godager@idrettsforbundet.no

  Torkell Seppola, Rådgiver

  • Klubbutvikling
  • Utdanning av veiledere
  • Felles metoder, verktøy og materiell for kurs og prosesser innen klubbutvikling.
  • Oppdatering og utvikling webside klubbutvikling.no
  • Torkell nås på telefon: 93841964 og mail: torkell.seppola@idrettsforbundet.no

  Antero Wallinus-Rinne, Rådgiver

   

  Ena Strandli, Konsulent

  • Informasjon om leder- og veilederstudiene vi har sammen med NIH(CLD 110, CLD115, CLD120)
  • Ena nås på telefon: 45299988 og mail: ena.strandli@idrettsforbundet.no

   

  Per Vestli, Leder Kompetanseseksjonen

  • Kontaktperson mot NIF, særforbund og idrettskrets vedrørende spørsmål om kompetanseutvikling.
  • Fagansvarlig for NIFs del av Utdanningsprogram for yngre ledere (19-29 år) CLD 115.
  • Per nås på telefon: 41930497 og mail: per.vestli@idrettsforbundet.no

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.