Møte med fagansatte klubbutvikling

Start: 05.09.2012 09:00
Slutt: 05.09.2012 15:00
Sted: Ullevål Stadion
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Møtet er en innledende del av veilederutdanningen for klubbutvikling som starter i november.

Målgruppe

Møtet er obligatorisk for fagansatte i særforbund og idrettskretser som skal utdanne veiledere innen klubbutvikling høsten 2012. Det ble gjennomført et tilsvarende møte 22.november 2011, og de som deltok i fjor trenger ikke å gjennomføre møtet en gang til.

Hensikt
- Få kjennskap til hensikt, innhold og strategi for helhetlig klubbutvikling
- Mer bevissthet om hva som styrer klubbutviklingen i eget særforbund / egen idrettskrets
- Kjennskap til pedagogiske verktøy og metoder for helhetlig klubbutvikling
- Enkle rutiner og arbeidsmåter for effektiv klubbutvikling
- Bedre forutsetninger for å følge opp egne veiledere gjennom veilederutdanningen og etterpå
- Kunne jobbe på en måte som ivaretar felles vedtatte retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet

Invitasjon
Invitasjon og påmeldingsinfo.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.