Veiledersamling C&L

Start: 16.11.2012 18:00
Slutt: 18.11.2012 15:00
Sted: Oslo
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Oppdatering og etterutdanning av veiledere.

Målgruppe
Veiledere som har fullført studiet coaching og ledelse 1 og coaching og ledelse 2.

Hensikt

Samlingen skal sikre at veilederne får:

       Innsikt i ny felles strategi/arbeidsmodell for klubbutvikling

       Oppdatering på det som er endret eller nytt

       Videreutvikle ferdigheter på følgende prosesser i klubb:

1)       Klubbesøk: Skape relasjon til klubb, lytte til klubbehov og veilede om tilbud innen klubbutvikling

2)       Startmøter: Forståelse av nå-situasjonen i klubben, finne ut hva de vil og definere tiltaksplan

3)       Oppfølgingsmøter: Evaluere og følge opp igangsatt utviklingsarbeid i klubben

4)       Klubbens virksomhetsplan: Felles forståelse og felles retning i klubben (veil. coaching og ledelse 1)

5)       Frittstående kurs/prosesser: Prosessledelse på spesifikke temaer (veil. coaching og ledelse 2)

Invitasjon
Invitasjon og påmelding.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.